เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ


สวัสดีครับ...ทุกท่าน
เวบไซต์ของเราได้มีการปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับการเข้าชมทางโทรศัพท์มือถือได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับสมาชิกเดิมที่เข้าชมจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหา ทนายจะนำบทความใหม่ๆ ในทุกๆด้านของแรงงานออนไลน์ให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ
หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงงานต้องการคำปรึกษา สามารถปรึกษาได้ทันทีที่ ทนายป๊อดทนายแรงงานจะตอบคำถามข้อข้องใจของทุกท่านอย่างรวดเร็ว ที่ App.

Line ID : Chairat662 หรือ Skype : tanaypod


คำวินิจฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

สัญญาจ้างลูกจ้างของโรงเรียนเอกชนเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่........

คำวินิจฉัยที่19/2555

ผู้บริหารมีฐานะเป็นพนักงานวิสาหกิจหรือไม่

คำวินิจฉัยที่11/2555

คำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน

คำวินิจฉัยที่10/2555

นายจ้างกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง

บทความคุ้มครองแรงงาน

ถ้าจะขยายอายุเกษียณของพนักงานควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

คนรับใช้ในบ้านตกอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่?

ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้ายหน้าที่การงาน

นายจ้างโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างได้หรือไม่

คำว่าเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญกับนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร

รวมฎีกาคุ้มครองแรงงาน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8379/2550

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8379/2550

ลูกจ้างลาออกจากงานเพราะนายจ้างล่วงละเมิดทางเพศ ถือเป็นการผิดสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545

ผู้จัดการเป็นผู้ประเมิณพนักงานทดลองงานจะผ่านการทดลองงานหรือไม่ ผู้จัดการชวนพนักงานหญิงไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน.....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6433/2549

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6433/2549

นายจ้างกับลูกจ้างตกลงทำสัญญาจ้างโดยให้มารดาลูกจ้างรับเงินค่าจ้างแทนผู้จ้าง สัญญาจ้างตกเป็นโมฆะหรือไม่....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

อายุความฟ้องเรียกเงินค่าชดเชย ต้องฟ้องร้องภายในกำหนดกี่ปี....

อ่านต่อ »

รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

อ่านต่อ »

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

อ่านต่อ »

รวมฎีกาแรงงานสัมพันธ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7238 - 7239/2544

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7238 - 7239/2544

ลดตำแหน่ง โดยลูกจ้างไม่ยินยอมมีผลทางกฏหมายหรือไม่....

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2675/2524

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2675/2524

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างไปร้องครส.ว่านายจ้างกระทอันไม่ธรรมได้อีกหรือไม่...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2532

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2532

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ไม่อนุญาตให้ฝ่ายนายจ้างฟังการสอบสวนของฝ่ายลูกจ้างได้หรือไม่...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5586/2539

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5586/2539

ลูกจ้างทดลองงานใช้สิทธิร้องว่านายจ้างกระทำอันไม่เป็นธรรมได้หรือไม่่...

เว็บบอร์ด