มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ2549

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559


       ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งคนหน้าแผนกจัดซื้อมีหน้าที่จัดหาผู้รับจ้างเพื่อมารับงานหรือผลิตชิ้นงานตามที่นายจ้างต้องการ แล้วลูกจ้างยังมีงานในหน้าที่ เมื่อมีผู้รับทำงานหรือผลิตชิ้นงาน ลูกจ้างต้องต่อรองราคาให้ต่ำลงเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างแต่ลูกจ้างกับปฏิบัติงานในหน้าที่อันเป็นปรปักษ์กับผลประโยชน์ของนายจ้างโดยแจ้งให้บริษัท ว. ผู้รับจ้างปรับราคาชุดเกลียวปรับหน้าง้าวจากเดิมชุดละ 114 บาทเป็นชุดละ 121 บาท และแจ้งให้บริษัท จ. เสนอราคาเชื่อมล้อรถไถเดินตามยี่ห้อ ทีเอสพี พ่นสีน้ำเงินจากเดิมชุดละ 55 บาทเป็นชุดละ 580 บาท เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายหนึ่งให้ได้เปรียบผู้รับจ้างอีกรายหนึ่ง อันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยถูกต้องและมีผลกระทบต่อรายได้ของนายจ้าง แม้นายจ้างจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกจ้างได้รับประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท อ. และห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. แต่พฤติการณ์ของลูกจ้างอันเป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์ของนายจ้างถือว่าเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายลูกจ้างไม่มีสิทธิ์รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 119 (2)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

คำพิพากษาฏีกาที่ 4681/2559

คำพิพากษาฏีกาที่ 4681/2559

ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลานาน....

อ่านต่อ »

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

ทำร้ายร่างกายเพื่อนพนักงานด้วยกัน นอกเวลาทำงานเป็นความผิด.....

อ่านต่อ »