มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ2549

คนรับใช้ในบ้านตกอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่?

       ที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของหลาย ๆ ท่านนะครับ หลาย ๆครอบครัวมีการว่าจ้างเด็กรับใช้มาทำงานบ้านให้ครับ ไม่ว่าจะเป็นงานซักรีดหุงต้มทำกับข้าว หรืองานตามแต่ที่จะใช้ให้ทำ โดยให้เด็กรับใช้เหล่านั้นพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันรับประทานข้าวปลาอาหารกันในบ้าน เช่นกัน ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านจะต้องอยู่ในความคุ้มครองของกฏหมายใดหรือไม่ หากวันดีคืนดีท่านเกิดเลิกจ้างเด็กรับใช้เหล่านั้นไป  หากว่าเด็กเหล่านั้นเกิดไปปรึกษาหารือกับผู้รู้กฏหมายนำเรื่องขึ้นสู่ศาล ท่านคิดว่าท่านควรจะต้องรับผิดชอบเงินหรือค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เด็กรับใช้เรียกร้องมาหรือไม่ครับ เอาละสาธยามาเสียมากมายมาเข้าเรื่องกันดีกว่า 

       ตาม พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานปี 2541 และมีกฏกระทรวง ออกความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 (2) กำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานฯทุกมาตรา  จะอยู่ในข่ายความคุ้มครองในมาตรา 53 ,มาตรา 54 ,มาตรา 55 และมาตรา 70 เท่านั้น 
 
       สรุปเนื้อหาที่อยู่ในข่ายบังคับก็คือ   มาตรา 53 (การจ้างงานระหว่างชายและหญิงต้องเท่าเทียมกันในลักษณะและคุณภาพ ปริมาณ ) ,มาตรา 54 (เงินค่าจ้างที่จะจ่ายต้องจ่ายเป็นเงินตราไทย),มาตรา 55(การจ่ายเงินค่าจ้างต้องจ่าย ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน)และมาตรา 70(การจ่ายค่าจ้างให้จ่ายเดือนละครั้ง)
 
 
      ตามกฏกระทรวงเป็นข้อยกเวันสำหรับลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ทนายขอเน้นว่าเป็นงานบ้านเท่านั้นนะครับ  หากเมื่อใดก็ตามปรากฏว่านายจ้างมีการทำธุรกิจการค้าอยู่ในบ้านด้วยและได้กำหนดให้ลูกจ้างที่จ้างมาทำงานบ้านไปช่วยงานในธุรกิจการค้าด้วย ที่นี้และจะทำให้ลูกจ้างที่จ้างมาทำงานบ้านตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 ทันที กล่าวคือนายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน เช่นหากเลิกจ้างนายจ้างอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชย หรือ จ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ก็ได้นะครับ  อย่างไรก็ควรระมัดระวังให้มาก ๆๆ นะครับ  

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

 เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

ความเห็นของผู้ชม