เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17582/2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17582/2557

ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18406 - 18412/2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18406 - 18412/2557

การคุ้มครองแรงงานครูใหญ่และครูสำหรับนายจ้างซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนอยู่ในบังคับกฏหมายใด....

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2178/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2178/2559

ครูร้องเรียนว่า ผอ.โรงเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการโกงเงินโรงเรียน ปล่อยปละละเลยมีสิ่งเสพติดในโรงเรียน ครูทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8491/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8491/2559

นายจ้างเปลี่ยนการให้สวัสดิการจากสิ่งของและบริการมาเป็นตัวเงินแล้วจะทำให้สวัสดิการดังกล่าวกลายเป็นค่าจ้าง หรือไม่..

อ่านต่อ »