เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ
คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

การกระทำอย่างไรเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต...

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายหนึ่งให้ได้เปรียบผู้รับจ้างอีกรายหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2559

ลูกจ้างกับลูกจ้างกระทำอานาจาร ทำร้ายร่างกายนอกบริเวณโรงงาน ถือว่ากระทำผิดร้ายแรงงานหรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

นายจ้างเป็นสถาบันซึ่งลูกจ้างทำงานโดยมิได้แสวงหาผลกำไร เมื่อเลิกจ้างลูกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่...?

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17582/2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17582/2557

ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่...

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2178/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2178/2559

ครูร้องเรียนว่า ผอ.โรงเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการโกงเงินโรงเรียน ปล่อยปละละเลยมีสิ่งเสพติดในโรงเรียน ครูทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

อายุความฟ้องเรียกเงินค่าชดเชย ต้องฟ้องร้องภายในกำหนดกี่ปี....

อ่านต่อ »

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

ทำร้ายร่างกายเพื่อนพนักงานด้วยกัน นอกเวลาทำงานเป็นความผิด.....

อ่านต่อ »