มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ2549

คำพิพากษาฏีกาที่ 4681/2559

คำพิพากษาฏีกาที่ 4681/2559

ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลานาน....

อ่านต่อ »

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

ทำร้ายร่างกายเพื่อนพนักงานด้วยกัน นอกเวลาทำงานเป็นความผิด.....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

สัญญาจ้างกำหนเวลาสิ้นสุดแน่นอน เมื่อครบกำหนดสัญญาจะต้อง.....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

ปฏิบัติงานเป็นปรปักษ์กับผลประโยชน์ของนายจ้าง......

อ่านต่อ »