มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ2549

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

ข้อตกลงสภาพการจ้างที่ตกลงกันใหม่ให้นายจ้างเลิกจ้างเมื่อผลงานของลูกจ้างไม่เป็นที่น่าพอใจ นายจ้างเลิกจ้างได้ไหม.........

คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

อะไรคือเหตุผลความจำเป็น และความเหมาะพอเพียงที่จะเลิกจ้าง....

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

เงินโบนัสเป็นสภาพการจ้าง เมื่อลูกจ้างกระทำความผิด......

กรรมการลูกจ้างขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดอุบัติเหตุ เลิกจ้างได้หรือไม่?

กรรมการลูกจ้างขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดอุบัติเหตุ เลิกจ้างได้หรือไม่?