พนักงานเกษียณอายุ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

พนักงานท่านหนึ่งมีอายุครบ 55 ปี แต่ทำงานได้ 4 ปี บริษัทจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

กรณีตามคำถามขอตอบดังนี้ครับ


ถ้าอายุครบเกษียณที่ ๕๕ ปี เมื่อทำงานมาได้มีอายุงานเพียง ๔ ปี นายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้ครับ ควรจะได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายจำนวน ๑๘๐ วัน หรือเท่ากับค่าจ้างสุดท้ายจำนวน ๖ เดือน


 ทนายป๊อด    10/13/2016 10:53:54 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน