ยกเลิกสวัสดิการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

พนักงานมีสวัสดิการเรื่องค่าโทรศํพท์  แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และกลับเข้าอยู่ภายในสำนักงานไม่จำเป็นเรื่องการติดต่อ ไม่ทราบว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกให้คงเหลือแค่เงินเดือนค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ผิดกม.หมายหรือไม่ค่ะ

กรณีตามคำถามของคุณทนายขอบตอบดังนี้ครับ 


 ตอบ : เนื่องจากค่าโทรศัทพ์เป็นการจ่ายได้ทั้งแบบที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานกับเป็นสวัสดิการครับในคำถามไม่ได้แยกแยะมาว่าการจ่ายเป็นสวัสดิการหรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานนะครับทนายจึงเห็นว่ายังมีข้อมูลไม่ชัดเจนยังไม่อาจให้คำปรึกษาครับ แต่ถ้าคุณมีประกาศเรื่องการจ่ายค่าโทรศัพท์ส่งมาให้ดูด้วยทนายจะให้คำปรึกษาคุณได้อย่างถูกต้องครับ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ


 ทนายป๊อด    6/27/2017 10:33:21 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน