เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

การจ่ายค่าล่วงเวลา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอเกริ่นนำดังนี้ค่ะ
         
จขกท. ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยเริ่มงานตั้งแต่ ช่วง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 


โดยได้รับค่าจ้าง 17,000 บาท โดยดูงานในส่วนฝ่ายผลิตและฝ่ายคุณภาพ และเมื่อผ่านโปรได้เพิ่มให้เป็น 18,000 บาท แต่จะไม่ได้ค่าล่วงเวลา หากทำงานไม่เกิน 12 ชม.(เช่น เข้างาน 8.00 จะได้ค่าล่วงเวลาก็ต่อเมื่อหลัง 20.00 น.) 
จขกท.ก็รับทราบและปฏิบัติตาม(แต่ไม่ได้มีการลงชื่อในเอกสารใด ๆ ที่ระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้) 
         
จนเมื่อทำงานมาได้ครบ 1 ปี จขกท.ยื่นขอลาออกเนื่องจากหน้างานค่อนข้างหนัก เลิกงานดึก เข้างานเช้า ประกอบกับการเหนื่อยล้า รวมถึงช่วงเวลานั้น บริษัทเดิมที่เคยทำงานก่อนหน้านี้ติดต่อมา ให้กลับไปช่วยงาน และเสนอเงินเดือนที่ 32,000 บาท   แต่ทางผู้บริหารบริษัทปัจจุบันเรียกพบและเพิ่มเงินเดือนให้เป็น 25,000 บาท โดยให้ดูงานในส่วนคุณภาพอย่างเดียว ส่วนของการผลิตมีการรับคนมาเพิ่ม จขกท.จึงเลือกที่จะอยู่ต่อ(โดยส่วนตัว ณ ตอนนั้น ชอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทปัจจุบัน) 
         
และเมื่อมีการขยายกำลังและพื้นที่การผลิตที่มากขึ้น ก็มีการถ่ายอำนาจการตัดสินใจต่าง ๆ ให้ ผจก. โรงงานมากขึ้น ประกอบกับจำนวนพนักงานมากขึ้น โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี จขกท.ได้รับการปรับขึ้น 1,250 บาท แต่จะไม่ได้ค่าล่วงเวลาไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นการมาทำงานในวันอาทิตย์ จะได้เพิ่ม 1 แรง(ในส่วนของวันอาทิตย์ ได้ 1 แรงตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำงาน เช่น หากเงินเดือน 15,000 บาท มีการทำงานวันอาทิตย์เต็มวัน 1 วัน ก็จะได้ค่าแรงเพิ่มอีก 500 บาท) 


          จขกท. ก็รับทราบ ก็รับทราบและปฏิบัติตาม(แต่ไม่ได้มีการลงชื่อในเอกสารใด ๆ ที่ระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้) แต่ จขกท.เข้างาน 8.00 ตามปกติ แต่การเลิกงาน จขกท. บางวันก็เลิกงาน 17.00 บางวันก็เลิกงาน 19.00 บางวันก็เลิกงาน 21.00 น. โดยดูหน้างานว่าวันนั้น ๆ การผลิตดำเนินราบรื่น ลูกน้องไม่มีแจ้งความผิดปกติที่อาจส่งผลต่อเนื่องต่อการผลิต(เช่นเครื่องเสีย เป็นต้น) ถ้าราบรื่นก็กลับเร็ว คือ 17.00-18.30 น. ไม่เคยกลับก่อนนั้น แต่หากงานพบปัญหา ก็อยู่จนจบงาน ถ้าต้องเสร็จ ตี 1-2 จขกท. ก็นอนที่โรงงานก็เคยทำ (งานมีกะเดียว)


          เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ต้นปี จนถึงช่วงเดือนสิงหาคม มีการแจ้ง จขกท. ว่า อัตราค่าจ้างที่ให้นั้น เป็นค่าจ้างที่ จขกท. ทำงานครบ 12 ชม.(รวมเวลาพัก 1 ชม) ถึงจะได้เงินเดือนตามที่เคยให้ โดยปัจจุบัน จขกท. ต้องทำงาน 8.00 - 20.00 น. แต่หากการผลิตเสร็จสิ้นเร็วกว่า 20.00 น.   จขกท. สามารถกลับพร้อมกับการการผลิตเสร็จสิ้นได้  แต่จากการที่ปรับขึ้นเงินเดือนให้ ไม่ได้มีการกล่าวถึงข้อบังคับเช่นนี้ โดย จขกท. รู้สึกรับไม่ได้กับข้อบังคับเช่นนี้ 


 


          จึงรบกวนสอบถามว่าหากมีการร้อเรียนกับแรงงาน จขกท. จะสามารถชนะได้มั้ย หรือควรดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ


 ใหม่    9/6/2017 5:57:24 PM  


กรณีตามปัญหาของคุณ ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาคุณทำงานเกินเวลาทำงานตามปกติจริงแต่ส่วนที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติจะเป็นการทำงานล่วงเวลาหรือไม่อย่างไร ก็คงจะต้องดูข้อเท็จจริงต่อไปว่านายจ้างมีคำสั่งหใ้ทำงานล่วงเวลาหรือไม่ หรือว่าเราต้องทำงานที่ทำอยู่ให้แล้วเสร็จเลยต้องทำงานเกินเวลาปกติ เกี่ยวกับประเด็นก็ควจะต้องดูเรื่องการทำงานล่วงเวลาที่กฏหมายกำหนดไว้ครับว่า นายจ้างต้อมีคำสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาปกติ และลูกจ้างจะต้องยอมรับคำสั่งที่นายจ้างสั่งให้ทำงานล่วงเวลาเป็นหนังสือด้วย กรณีของคูณก็ต้องดูเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวครับ หากไม่มีเอกสารคำสั่งและหนังสือยินยอมจากคุณ กรณีอาจแปลความได้ว่าการทำงานเกินเวลาทำงานตามปกติของคุณมิใช่เป็นการทำงานล่วงเวลาก็ได้ครับ 


 ทนายป๊อด    9/6/2017 1:40:49 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน