เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรณีพักร้อน และเงินเออร์รี่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

หากเรามีพักร้อนคงเหลือ เราสามารถใช้สิทธิพักร้อนนั้น ก่อนออกจากงาน จากโครงการเออร์รี่ได้หรือไม่ครับ แล้วเราจะยังได้รับเงินเออร์รี่อยู่ใช่ไหมครับ  ถ้าเราหยุดพักร้อน 

กรณีตามคำถาม ทนายขอตอบดังนี้ครับ สามารถใช้วันลาหยุดพักร้อนได้แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการลาที่บริษัทกำหนดไว้ครับ


 ทนายป๊อด    1/4/2018 8:03:12 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน