เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

ปรับลดเพดานเงินเดือนพนักงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีครับ


ผมขอสอบถามครับ


นายจ้างซึ่งเป็นองค์กรรัฐฯ สามารถปรับลดเพดานเงินเดือนพนักงาน ทั้งที่พนักงานไม่ได้ประพฤติผิดระเบียบวินัย และสามารถปฎิบัติงานได้ตามที่รับมอบหมายเป็นอย่างดีตลอดช่่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ได้ไหมครับ


 


ขอบคุณมากครับ


นิรนาม

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน