ให้ Present งานเป็นภาษาอังกฤษ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สอบถาม เราทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ไกล้หมดสัมปทาน เหลือเวลาอ่ก 2 ปี แต่บริษัทเอานโยบายเหมือนมากดดันพนักงานให้ลาออก เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายชดเชย เช่น ให้หัวหน้าแผนกทุกคน present เกี่ยวกับบริษัทเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้บริหารฟัง ทั้งๆที่พวกเราไม่เก่งภาษาอังกฤษ ถามว่าถ้าพวกเราไม่ทำตามที่เขาสั่ง บริษัทมีสิทธิ์ให้ออกโดยไม่จ่ายชดเชยหรือไม่ ปัจจุบัน มีพนักงานลาออกยกแผนกไป 2 แผนกคือ HR กับธุรการ แต่ผู้บริหารก็เที่ยวไปให้แผนกอื่นๆเช่นเอาคนแผนก IT มาทำ HR มาทำธุรการเป็นต้น จนบางคนทนไม่ไหว ก็ลาออกเอง พนักงานอย่างพวกเราจะทำอะไรได้บ้าง แนะนำด้วยเถิด

กรณีตามคำถามของคุณแรทัยทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ:เนื่องจากการออกคำสั่งของนายจ้างที่ให้ต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เราควรจะต้องแจ้งกลับผู้บริหารเป็นหลักฐานด้วยหนังสือว่าเราไม่เคยนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศทั้งๆที่ผ่านมาไม่เคยต้องนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศขอให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เสียการออกคำสั่งถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง. อ้างไปว่าตามกฎหมายห้ามนายจ้างออกคำสั่งต่างๆเพื่อเป็นการเอาเปรียบหรือเพื่อต้องการให้ลูกจ้างต้องทนทำงานต่อไปไม่ได้


 ทนายป๊อด    4/12/2018 8:14:21 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน