ปรึกษาเรื่องการให้พนักงานลง Application ในมือถือค่ะ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องด้วยบริษัท มีลักษณะการทำงานนอกสถานที่ในบางตำแหน่ง เป็นการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน บริษัทซื้อ application สำหรับให้พนักงานลงเวลาเข้างานผ่าน application ในมือถือที่ระบุสถานที่ได้ รวมทั้งการขอลา และขอ OT โดยการที่พนักงานจะต้อง Download ผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งข้อนี้ไม่ได้มีกำหนดมา ณ ตอนจ้างงาน ไม่มีระบุในสัญญาจ้าง บริษัทจึงคิดว่าจะทำหนังสือให้พนักงานเซ็นยินยอมเพื่อติดตั้ง application ในโทรศัพท์ คำถามคือ 1.สามารถทำได้หรือไม่ 2.หากพนักงานไม่เซ็นยินยอม ได้ไหม และบริษัทควรจะทำอย่างไรต่อไป เพราะพนักงานที่ไม่ยินยอมจะไม่สามารถตรวจสอบการเข้างานได้เลย

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังต่อไปนี้ 


ตอบ : แม้ไม่มีการลงนามทำสัญญาระหว่างกันไว้  นายจ้างก็สามารถออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อสั่งให้ลูกจ้างดำเนินลงโปรแกรมได้อยู่แล้ว เพราะเป็นการออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามสัญญาจ้างเกี่ยวเรื่องวันเวลาทำงาน วันลางาน หรือวันหยุดงานภาระ ทั้งนี้การลงโปรแกรมต้องมิใช่การสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง


 ทนายป๊อด    8/8/2018 2:07:34 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน