ลูกจ้างย้ายที่ทำงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

บริษัทฯ เป็น Sub-Contractor มีหน่วยงานที่ อยุธยา  ชลบุรี ปราจีนฯ พอดีที่หน่วยงานชลบุรีจะหมดสัญญา  แล้วจะให้พนักงานย้ายไปทำงานที่หน่วยงานปราจีนฯ และ อยุธยา ....


1. ถ้าพนักงานไม่ไปจะได้ค่าชดเชย หรือ ค่าตอบแทนอะไรบ้าง? 


2. กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการย้ายสถานประกอบการใช่ไหม?

กรณีตามคำถามของคุณกนกพร ชลบุรี ทนายขอบตอบดังนี้ครับ 
ตอบ : 1. หากงานที่ชลบุรีหมดสัญญา นายจ้างก็ต้องจัดหางานให้ลูกจ้างทำใหม่ หากมีงานแต่ลูกจ้างปฏิเสธที่จะไม่ไปทำงาน ลูกจ้างที่ปฏิเสธอาจถูกเลิกจ้างเพราะเหตุไม่ปฏฺบัติตามคำหรือหรือเหตุละทิ้งหน้าที่ก็ได้ ซึ่งเมื่อเป็นกรณีดังกล่าวลูกจ้างอาจไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆ
         2.มิใช่กรณีย้่ายสถานประกอบการครับ 


 ทนายป๊อด    9/2/2018 12:47:23 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน