เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

การลาออกกระทันหัน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

การลาออกของพนักงาน มาเขียนใบลาออก แล้วก็ออกไปเลย พนักงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างใหมคะ แต่ทางบริษัท ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างเกี่ยวกับการลาออก ต้องเเจ้งล่วงหน้า 30 วัน ถึงจะมีการจ่ายค่าเเรง ถ้าไม่ถึงจะไม่มีการจ่ายค่าเเรงใดๆที่่ทำค้างอยู่ อันนี้ผิดกฏหมายใหมคะ ถ้าทำไม่ได้ จะต้องออกมาตรการอะไรมาใช้กับพนักงานที่ไม่มีความรับผิดชอบดีคะ

กรณีตามคำถามของคุณสกาวเดือนทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ: การลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือตามสัญญาต้องแยกออกจากการจ่ายเงินค่าจ้างครับ ลูกจ้างทำงานถึงวันใดนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างถึงวันนั้น นายจ้างไม่มีสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง หากไม่จ่ายนายจ้างอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยแล้งยังอาจได้รับโทษถึงจำคุกได้  ส่วนการดำเนินการต่อลูกจ้างที่ไม่รักษาสัญญาจ้างหรือระเบียบ คงจะต้องใช้สิทธิในการฟ้องต่อศาลแรงานเพื่อเรียกค่าเสียหายต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อลูกจ้างครับ 


 ทนายป๊อด    9/2/2018 12:43:42 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน