การหักเงินค่าของยืม

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำเกี๋ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด และได้ยืมสินทรัพย์บริษัทไปเพื่อติดตั้งให้ลูกค้า เนื่องจากอุปกรณ์ตัวเก่าที่บริษัทติดตั้งให้กับลูกค้าเกิดเสียหาย โดยลูกค้าได้ทำการเซ็นต์รับใบยืมสินค้า ต่อมาตัวผมได้ลาออกจากบริษัท และบริษัทได้อนุมัติให้ลาออกและหมดสิ้นสภาพพนักงานบริษัทแล้ว แต่ไม่ยอกจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายให้เนื่องจากบอกว่าผมได้เอาสินค้าของบริษัทไป ขอถามครับ
1. บริษัทมีสิทธิ์ที่ไม่จ่ายเงินเดือนของผมได้เหรอครับ
2. บริษัทได้อนุมัติให้ออกและพ้นสภาพพนักงานแล้ว แต่ไม่ยอกจ่ายเงินเนื่องจากกรณีดังกล่าว ยังเป็นความรับผิดชอบของผมอีกเหรอคับ
3. ผมกระทำการในหน้าที่ ในการให้บริการลูกค้าและลูกค้าก็เซ็นต์รับเอกสารการยืมสินค้า อันนี้ผมยังมีภาระผูกพันอีกหรือไม่

กรณีตามคำถามของคุณเป้ ทนายขอตอบคำถามของคุณดังต่อไปนี้ 


ตอบ :1.บริษัทนายจ้างไม่มีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่คุณครับ เมื่อถึงกำหนดจ่ายบริษัทนายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่คุณครับ หากนายจ้างผิดไม่ยอมจ่าย บริษัทนายจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดล่าช้าในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ครับ หากบริษัทนายจ้างมีเจตนาไม่จ่ายเงินค่าจ้างอาจต้องชำระเงินเบี้ยปรับเงินเพิมให้แก่คุณอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีทุกระยะเจ็ดวันครับ       


        2.3 การยืมสินค้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในระหว่างการทำงานครับ ดังนั้นคุณก็ควรจะต้องชี้แจ้งให้กระจ่างว่าทรัพย์สินที่ยืมไปไม่ได้อยู่ที่คุณแต่อยู่กับบุคคลใด หากคุณได้ชี้แจงแล้วถือว่าคุณสิ้นสุดความรับผิดชอบแล้ว


 ทนายป๊อด    9/19/2018 1:17:37 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน