เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

การหักเงินค่าของยืม

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำเกี๋ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด และได้ยืมสินทรัพย์บริษัทไปเพื่อติดตั้งให้ลูกค้า เนื่องจากอุปกรณ์ตัวเก่าที่บริษัทติดตั้งให้กับลูกค้าเกิดเสียหาย โดยลูกค้าได้ทำการเซ็นต์รับใบยืมสินค้า ต่อมาตัวผมได้ลาออกจากบริษัท และบริษัทได้อนุมัติให้ลาออกและหมดสิ้นสภาพพนักงานบริษัทแล้ว แต่ไม่ยอกจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายให้เนื่องจากบอกว่าผมได้เอาสินค้าของบริษัทไป ขอถามครับ
1. บริษัทมีสิทธิ์ที่ไม่จ่ายเงินเดือนของผมได้เหรอครับ
2. บริษัทได้อนุมัติให้ออกและพ้นสภาพพนักงานแล้ว แต่ไม่ยอกจ่ายเงินเนื่องจากกรณีดังกล่าว ยังเป็นความรับผิดชอบของผมอีกเหรอคับ
3. ผมกระทำการในหน้าที่ ในการให้บริการลูกค้าและลูกค้าก็เซ็นต์รับเอกสารการยืมสินค้า อันนี้ผมยังมีภาระผูกพันอีกหรือไม่

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน