เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนได้ที่ไหน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจากไม่ให้หยุดตามวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประเพณี

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน