ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนได้ที่ไหน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจากไม่ให้หยุดตามวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประเพณี

กรณีตามคำถามของลูกจ้างชั่วคราวทนายขอตอบดังต่อไปนี้ 


ตอบ สามารถร้องเรียนความไม่เป็นธรรมได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดครับ หน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไปครับ


 ทนายป๊อด    1/16/2019 2:26:53 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน