เลิกจ้าง ลูกจ้างรายวัน อายุ 60 ปี

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

หากต้องการเลิกจ้าง ลูกจ้างรายวัน อายุ 60 ปี ต้องจ่ายค่าชดเชยไหมค่ะ 


สาเหตุเลิกจ้าง คือ ประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง เนื่องจากสูงวัย


ลูกจ้างทำงานมา 3 ปี แล้วค่ะ


รับเข้ามาอายุเยอะ เพราะสงสาร แต่พอจะเลิกจ้างเค้าไม่ยอม ออกค่ะ 


กลายเป็นภาระ บริษัท

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ : หากต้องการเลิกจ้างเพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นนายจ้างคงต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามกฏหมายครับ 


 ทนายป๊อด    2/6/2019 2:20:29 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน