การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประเภท "รายวัน"

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างปรเภท "รายวัน" (ตามมาตรา 56) ได้แก่วันหยุดประเพณี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่