มาสาย 5 นาที บังคับให้ลาย่อย 2 ชั่วโมง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

มาสาย 5 นาที บังคับให้ลาย่อย 2 ชั่วโมง มีกฎหมายข้อใดอนุญาตให้ทำได้ หรือห้ามไว้