ถูกเลิกจ้าง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีคับผมขอสอบถามพอดีวันที่ 1 ม.ค.63 ผมขาดงาน 1 วัน โดยป่วย แต่ไม่แจ้งให้บริษัททราบ พอวันที่ 2 ผมจะไปทำงานนายจ้างขอใบรับรองแพทย์ แต่ผมไม่มีให้ได้ส่งรายการยาที่ซื้อจากคลินิคให้นายจ้างดู แต่นายจ้างปฏิเสธบอกว่าไม่ได้แจ้งให้ที่ทำงานทราบแลไม่ให้ผมไม่ทำงานอีกเลยครับ  ผมทำงานทีบริษัทมา 12 ปี ผมสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ไม่คับ

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน