เงินชดเชย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

อยากถามว่าถ้าเราต้องเขียนใบลาออกเพราะความจำใจว่าเราเปนหัวหน้าต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องให้เขียนใบลาออกโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าความผิดคืออะไรจะเรียกร้องค่าชดเชยได้ไหมค่ะ


แล้วเขาออกหนังสือพ้นสภาพซึ่งเราไม่ได้ทุจริตฟ้องหมื่นประมาทได้ไหม

กรณีตามคำถามของคุณเปิ้ลทนายขอตอบดังนี้ครับ 


การลาออกในกฏหมายแรงงานไม่ได้กำหนดให้นจ.ต้องจ่ายเงินชดเชยครับ ส่วนการจะฟ้องหมิ่นประมาทได้หรือไม่ก็คงจะต้องพิจารณาว่าข้อความในหนังสือที่นจ.ออกไปนั้นเป็นข้อความที่เป็นเท็จใส่ความคุณหรือไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายหรือไม่ ถูกเกลียดชังหรือไม่ ถ้าเข้าลักษณะที่ข้างต้นก็เข้าข่ายครับ


 ทนายป๊อด    8/4/2020 3:37:03 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน