ถูกบริษัทลดเงินเดือน ... โดยแค่มีจดหมายแถลงการแบบนี้ทำได้หรือไม่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจาก สถานการณ์ Covid 19 


ทำให้บริษัทไม่สามารถสร้างรายได้ ได้เต็มที่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีการแถลงการของทาง CEO เพื่อแจ้งสถานการณ์และบอกว่าไม่มี นโยบาย ตัดคน


แต่หลังจากแถลงการมีหนังสือประกาศว่า ลดเงินเดือน พนักงานทุกระดับ ...% และ งด OT ของพนักงานทุกอัตรา และเข้มงวดในการขาดลามาสายอย่างเคร่งครัด โดยเป็นการแจ้งให้ทราบเฉยๆ แบบนี้สามารถกระทำการได้หรือไม่


ทางพนักงานสามารถเรียบร้องไปยังช่องทางไหนได้ หรือนายจ้างมีสิทธิ์ชอบธรรมในการกระทำแบบนี้ครับ

กรณีตามคำถมของคุณแดนทนายขอตอบดังนี้ 


นจ.ติดประกาศขอลดเงินค่าจ้างของ ลจ. โดยที่ ลจ.ไม่ยินยอมให้ลดค่าจ้างด้วย ประกาศดังกล่าวไม่มีผลใดทางกฏหมายครับ ลจ.สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าจ้างที่ถูกหักคืนจาก นจ.ได้


 ทนายป๊อด    8/4/2020 3:30:31 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน