อยากทราบลักษณะเลิกจ้างไม่เป็นธรรมครับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รพ. A เป็น รพ.เอกชนชั้นนำของประเทศได้ประสบปัญหาคนไข้ลดลง และผลประกอบการไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ เช่น รอบที่ผ่านมา เป้าที่กำหนดไว้ตามแผนงานผลประกอบการจะต้องอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท แต่พอเจอปัญหาโควิด ผลประกอบการได้เพียง 900 ล้านบาท


รพ. A เริ่มวางแผนลดค่าใช้จ่าย งดจ่ายค่าล่วงเวลา ให้พนักงานใช้วันลาพักร้อนให้หมดภายในเดือน สิงหาคม 2563


พนักงานที่ทำล่วงเวลาจะใช้สะสมให้เป็นวันหยุด วางลดเงินเดือนพนักงาน


ต่อมาในเดือน กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา รพ.A ได้เรียก พนักงานบางส่วนเข้าพบและจ่ายค่าเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน พร้อมบวกเพิ่มให้ 1 เดือน เช่น พนง. ที่ทำงาน 20 ปี ก็จะได้ทั้งหมด 14 เดือน


ในปัจจุบัน รพ.A กำลังวางแผนคัดคนออกอีก 1 ชุด


พนักงานส่วนมากจะเป็นคคนที่มีอายุและมีค่าจ้างที่สูง


เนื่องจากทำงานมานาน เมื่อออกจากงานไปแล้วยากที่จะไปทำงานที่ใหม่ได้ เนื่องจากอายุมากแล้ว


และทาง รพ. A ให้ พนง. เขียนใบลาออก ระบุว่า ขอเกษียณก่อนกำหนด


ผมจึงอยากเรียนถามว่า


การเลิกจ้างเช่นนี้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ครับ


แล้วพนักงานเหล่านั้นสามารถเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเงินที่ทาง รพ.A จ่ายให้ตามกฎหมายหรือไม่ครับ


สามารถยื่นฟ้องศาลได้หรือไม่ครับ

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน