กฎหมายแรงงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ลูกจ้างและนายจ้าง ทำข้อตกลงเลิกสัญญาจ้างระหว่างกัน ถือเป็นการเลิกจ้าง จะฟ้องเรียกค่าชดเชยได้ไหมครับ

อบรมกฎหมายแรงงาน  


 อบรมกฎหมายแรงงาน    10/8/2020 8:55:06 AM  


กรณีตามคำถามของคุณไม่แจ้งนามทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ ก็จะต้องดูว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงโดยการยกเลิกสัญญาจ้างโดยนายจ้างหรือลูกจ้าง ถ้าเป็นการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายลูกจ้าง ก็ไม่สามารถได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายครับ 


 ทนายป๊อด    8/27/2020 12:16:06 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน