สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

  English version. Japanese version  

สวัสดีครับ...ทุกท่าน???
    เนื่องจากทนายได้มีการปรับปรุงเวบไวต์ใหม่เพื่อให้รองรับช่องทางการเข้าถึงเวบไซต์ทางโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ สมาชิกและผู้ชมทั่วไปจะได้อ่านอย่างสะดวก

ดังนั้นทนายจึงขอเรียนให้ทุกท่านและสมาชิกโปรดรับทราบว่าให้ไปลงสมัครเข้าเป็นสมาชิกในเวบไซต์ที่ปรับปรุงใหม่ได้  และท่านใดที่มีปัญหากฏหมายก็สามารถไปตั้งกระทู้ได้เวบบอร์ดใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น คลิ๊กที่นี่  http://tnp.thaiwebwizard.com/webboard.asp?wbid=594
 .... ขอบคุณ..จากทนายป๊อด

     หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงานต้องการคำปรึกษาสามารถ ปรึกษาได้ที่เบอร์มือถือ 089-1280752 หรือจะติดต่อผ่านช่องทาง อีเมล์ก็สามารถติดต่อได้ดังอีเมล์ที่ปรากฏด้านล่างนี้  ทนายเปิดออนไลน์ตลอดเวลาครับ 
   
     อี-เมล์แรกที่  : tanaypod@yahoo.com     
          และ : tanaypod@gmail.com 
       
และที่  

หรือปรึกษาผ่านวีดีโอออนไลน์ได้ที่นี้เลยครับ    Username:Tanaypod

  หรือ        ให้คำปรึกษาผ่าน Tango Vodeo Call (โทรศัทพ์ IPhoneที่ใช้ iOS 4.0 ขึ้นไป)

   ให้คำปรึกษาที่ Line id:tanaypod1  

   

 

 


ความรู้เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มติ ครม. 26 เมษายน 2554 เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว [ 4/9/2555 7:41:23 ]
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 
ปรึกษาทนายป๊อดผ่านวีดีโอ
  
  
   
เปิดบริการให้คำปรึกษาผ่านกล้องวีดีโอออนไลน์
ขณะนี้ทนายได้เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทั่วไปโดย..
 
ที่ปรึษาในการเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้าง/นายจ้างคือ?
  
  
   
คือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้....
 
คำวินิฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง
ที่ 14/2542
เลิกจ้าง-บันทึกข้อตกลงยอมจ่ายเงินอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างให้ลูกจ้าง
ที่71/2541
สัญญาหาคนงานมารับจ้างตัดอ้อย
ที่ 59/2541
สัญญาจ้างเหมาขนส่งยานยนต์-ค้ำประกัน-จำนอง
 
มุมกฏหมายใหม่
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 70 จังหวัด [ 16/12/2555 22:18:37 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปี 2555 [ 31/12/2554 7:44:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2 [ 4/9/2555 7:34:51 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 [ 20/1/2554 6:03:20 ]
ค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2554 [ 12/10/2553 21:07:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1 [ 4/9/2555 7:33:04 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553 [ 23/11/2553 6:39:34 ]
กฎกระทรวง(ฉบับที่ 2) 2553 [ 25/7/2553 21:11:34 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ร.บ.ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 20/1/2554 6:30:55 ]
กฎกระทรวง 2551 [ 25/7/2553 22:12:37 ]
กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ 2551
กฎกระทรวง 2549 [ 25/7/2553 21:58:40 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ 2549
 
บทความคุ้มครองแรงงาน
  
  
   
คาดปี58จะมีคนตกงาน208ล้านคน
  
  
   
คำว่าเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญต่อนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร..
  
  
   
นายจ้างโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างได้หรือไม่?
.

  
  
   
ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้ายหน้าที่การงาน
.

  
  
   
คนรับใช้ในบ้านตกอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่?
.

  
  
   
อย่างไรเรียกว่าลาป่วยเท็จ?
.
การลาออก?
.
  
  
   
ออกหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลบังคับตามกฏหมาย?
.
 
รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์
  
  
   
ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง ?
.
  
  
   
ข้อเรียกร้อง คืออะไร?
.
 
รวมฏีกาคุ้มครองแรงงาน
คำพิพากษาฏีกาที่ 6022-6023 /2533
เลิกจ้างร้ายแรงให้ดูพฤติการณ์
คำพิพากษาฏีกาที่ 6238/2545
เลิกจ้างในระหว่างทดลองงานก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
คำพิพากษาฏีกาที่ 2364/2545
ไม่ผ่านทดลองไม่บอกกล่าวก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
คำพิพากษาฏีกาที่ 10432/2546
สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
 
รวมฏีกาแรงงานสัมพันธ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6942/2550
การพิจารณาว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือไม่ต้องดูองค์ประกอบใดบ้าง?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8378/2550
สหภาพแรงงานต้องจะเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างต้องมีคณะกรรมการสหภาพมาประชุมจำนวนเท่าใด?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9488/2551
นายจ้างยกเลิกเงินรางวัลพนักงานดีเด่นและหัวหน้างานดีเด่นเป็นสภาพการจ้างนอกเหนือสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อเรียกร้องได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2550
กรรมการลูกจ้างขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดอุบัติเหตุ เลิกจ้างได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4516/2550
ผจก.ฝ่ายบุคคลเป็นกรรมการลูกจ้างได้ไหม?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2034/2551
กรรมการลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างทำงาน เลิกจ้างได้หรือไม่?

 
@คำถามจากวัน/เวลาผู้ตอบ/ผู้อ่าน
ท่านที่มีคำถาม ให้เข้าไปตั้งกระทู้ในเวบไซต์ใหม่ ทนายป๊อด 25/6/2558 3:52:462/28
รพ หลอกลวงคนเข้าและบีบออกไม่เป็นธรรมmust22/6/2558 8:47:131/23
ผจก.ธนาคารมีสิทธิหักเงินพนักงานมั้ยครับaum21/6/2558 22:11:531/30
การแจ้งออกจากงาน 3 เดือน แต่ไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายv่rm27/12/2553 1:40:281/2213
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com