สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

  English version. Japanese version  

สวัสดีครับ...ทุกท่าน???
    ทนายต้องขออภัย ...เป็นอย่างสูง ที่จำเป็นต้องบล๊อกคำถามบางคำถามที่หลายท่านได้ถามปัญหาข้อข้องใจ และอยากจะทราบคำตอบ แต่ทนายพบว่าข้อเท็จจริงที่หยิบยกให้มาประกอบคำถาม บางคำถามมีชื่อจริงสกุลจริง ของบุคคลอื่นปรากฏมาด้วย และบางครั้งก็รูปถ่ายของบุคคลอื่นประกอบคำถามมาด้วย  ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทนายและท่านเจ้าของกระทู้ อาจถูกแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาท อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทนายจะบล๊อกคำถามหรือลบคำถามที่เข้าข่ายหมิ่นประมาททิ้งไปทั้งหมด แต่หากจะถามคำถามกรุณาหลีกเลี่ยงคำถามหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลอื่น นะครับ    จึงต้อง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงานต้องการคำปรึกษาสามารถ ปรึกษาได้ที่เบอร์มือถือ 089-1280752 หรือจะติดต่อผ่านช่องทาง อีเมล์ก็สามารถติดต่อได้ดังอีเมล์ที่ปรากฏด้านล่างนี้  ทนายเปิดออนไลน์ตลอดเวลาครับ 
   
     อี-เมล์แรกที่  : tanaypod@yahoo.com     
          และ : tanaypod@gmail.com 
       
และที่  

หรือปรึกษาผ่านวีดีโอออนไลน์ได้ที่นี้เลยครับ    Username:Tanaypod

  หรือ        ให้คำปรึกษาผ่าน Tango Vodeo Call (โทรศัทพ์ IPhoneที่ใช้ iOS 4.0)

   ให้คำปรึกษาที่ Line id:tanaypod หรือ QRcode                    

 

   

 

 


ความรู้เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มติ ครม. 26 เมษายน 2554 เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว [ 4/9/2555 7:41:23 ]
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 
ปรึกษาทนายป๊อดผ่านวีดีโอ
  
  
   
เปิดบริการให้คำปรึกษาผ่านกล้องวีดีโอออนไลน์
ขณะนี้ทนายได้เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทั่วไปโดย..
 
ที่ปรึษาในการเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้าง/นายจ้างคือ?
  
  
   
คือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้....
 
คำวินิฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง
ที่ 10/2542
ลูกจ้างยืมเงิน-เบิกค่าจ้างล่วงหน้า-สวัสดิการ
ที่71/2541
สัญญาหาคนงานมารับจ้างตัดอ้อย
ที่ 45/2541
สัญญาจ้างเหมานำเรือเดินทะเลไปส่งต่างประเทศ
 
มุมกฏหมายใหม่
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 70 จังหวัด [ 16/12/2555 22:18:37 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปี 2555 [ 31/12/2554 7:44:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2 [ 4/9/2555 7:34:51 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 [ 20/1/2554 6:03:20 ]
ค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2554 [ 12/10/2553 21:07:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1 [ 4/9/2555 7:33:04 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553 [ 23/11/2553 6:39:34 ]
กฎกระทรวง(ฉบับที่ 2) 2553 [ 25/7/2553 21:11:34 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ร.บ.ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 20/1/2554 6:30:55 ]
กฎกระทรวง 2551 [ 25/7/2553 22:12:37 ]
กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ 2551
กฎกระทรวง 2549 [ 25/7/2553 21:58:40 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ 2549
 
บทความคุ้มครองแรงงาน
  
  
   
การจ้างเหมาแรงงาน มาตรา 11/1 นายจ้างต้องจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติจริงหรือไม่?
  
  
   
คาดปี58จะมีคนตกงาน208ล้านคน
  
  
   
'จ้างเหมาค่าแรง"คุณภาพชีวิตแรงงานไทย
  
  
   
พักงานเพื่อการสอบสวนกับพักงานเพื่อลงโทษท่านทราบความแตกต่างไหม
การพักงานมีความหมายว่าอย่างไร..
  
  
   
คำว่าเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญต่อนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร..
  
  
   
หลักพิจารณาเลิกจ้างเพราะประมาทเลินเล่อ
แนวคำพิพากษาฏีกาได้วางหลักในการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
  
  
   
สัญญาจ้างแรงาน@ส้ญญาจ้งทำของแตกต่างกันอย่างไร?
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความแต่งต่างของสัญญาจ้างแรงานและสัญญาจ้างทำของมีดังนี้

  
  
   
เวลาพักวันละกี่ชั่วโมง?
.

 
รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์
  
  
   
จะเป็นคณะกรรมการลูกจ้างได้อย่างไร?
.
  
  
   
ใครบ้างที่ต้องผูกพันตามสภาพการจ้าง?
.
  
  
   
ลักษณะของสภาพการจ้าง?
.
  
  
   
การจัดทำข้อเรียกร้องจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างจึงจะสมบูรณ์มีผลทางกฏหมาย?
.
 
รวมฏีกาคุ้มครองแรงงาน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8661/2547
นายจ้างไม่จัดวันหยุดพักร้อนให้ตามข้อตกลงผลเป็นอย่างไร?

คำพิพากษาที่ 3196/2551
ครบเกษียณอายุนายจ้างให้ทำงานไปอีก ลูกจ้างฟ้องเรียกเงินชดเชยเกษียณอายุได้ไหม?

คำพิพากษาฏีกาที่ 1013 /2533
การเกียษณอายุไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
คำพิพากษาฏีกา1108/2534
ดื่มสุราจากข้างนอกก็ร้ายแรง
 
รวมฏีกาแรงงานสัมพันธ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2550
กรรมการลูกจ้างขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดอุบัติเหตุ เลิกจ้างได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4516/2550
ผจก.ฝ่ายบุคคลเป็นกรรมการลูกจ้างได้ไหม?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8378/2550
เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ชอบด้วยกฏหมาย เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลได้ไหม?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2034/2551
กรรมการลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างทำงาน เลิกจ้างได้หรือไม่?

 
@คำถามจากวัน/เวลาผู้ตอบ/ผู้อ่าน
เรื่องใบลาออกถูกปฏิเสธครับนกน้อยตาดำๆ12/6/2557 20:54:352/163
บาดเจ็บในงานkarn8/6/2557 8:09:231/124
ขอสอบถามกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนค่ะNat6/6/2557 16:11:591/148
การย้ายงานไม่เป็นธรรม ?Phru22/5/2557 11:01:161/225
สัญญาจ้างพิรมย์17/5/2557 8:21:171/194
จากโรงแรมครับ น้องแนทตี้13/5/2557 16:25:331/124
หักค่าภาษีเต๋า10/5/2557 21:09:436/182
สอบถามเรื่องเงินประกันกับอาชีพครูเอกชนครูน้อย7/5/2557 18:26:520/135
ถ้าเราทำงานไม่ครบตามสัญญา มีสิทธิ์ได้เงินประกันคืนมั้ยค่ะพิกุลทอง6/5/2557 22:05:261/158
การแจ้งออกจากงาน 3 เดือน แต่ไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายv่rm27/12/2553 1:40:281/1933
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com