สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

  English version. Japanese version  

สวัสดีครับ...ทุกท่าน???
    ทนายต้องขออภัย ...เป็นอย่างสูง ที่จำเป็นต้องบล๊อกคำถามบางคำถามที่หลายท่านได้ถามปัญหาข้อข้องใจ และอยากจะทราบคำตอบ แต่ทนายพบว่าข้อเท็จจริงที่หยิบยกให้มาประกอบคำถาม บางคำถามมีชื่อจริงสกุลจริง ของบุคคลอื่นปรากฏมาด้วย และบางครั้งก็รูปถ่ายของบุคคลอื่นประกอบคำถามมาด้วย  ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทนายและท่านเจ้าของกระทู้ อาจถูกแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาท อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทนายจะบล๊อกคำถามหรือลบคำถามที่เข้าข่ายหมิ่นประมาททิ้งไปทั้งหมด แต่หากจะถามคำถามกรุณาหลีกเลี่ยงคำถามหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลอื่น นะครับ    จึงต้อง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงานต้องการคำปรึกษาสามารถ ปรึกษาได้ที่เบอร์มือถือ 089-1280752 หรือจะติดต่อผ่านช่องทาง อีเมล์ก็สามารถติดต่อได้ดังอีเมล์ที่ปรากฏด้านล่างนี้  ทนายเปิดออนไลน์ตลอดเวลาครับ 
   
     อี-เมล์แรกที่  : tanaypod@yahoo.com     
          และ : tanaypod@gmail.com 
       
และที่  

หรือปรึกษาผ่านวีดีโอออนไลน์ได้ที่นี้เลยครับ    Username:Tanaypod

  หรือ        ให้คำปรึกษาผ่าน Tango Vodeo Call (โทรศัทพ์ IPhoneที่ใช้ iOS 4.0)

   ให้คำปรึกษาที่ Line id:tanaypod หรือ QRcode                    

 

   

 

 


ความรู้เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มติ ครม. 26 เมษายน 2554 เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว [ 4/9/2555 7:41:23 ]
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 
ปรึกษาทนายป๊อดผ่านวีดีโอ
  
  
   
เปิดบริการให้คำปรึกษาผ่านกล้องวีดีโอออนไลน์
ขณะนี้ทนายได้เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทั่วไปโดย..
 
ที่ปรึษาในการเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้าง/นายจ้างคือ?
  
  
   
คือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้....
 
คำวินิฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง
ที่ 14/2542
เลิกจ้าง-บันทึกข้อตกลงยอมจ่ายเงินอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างให้ลูกจ้าง
ที่71/2541
สัญญาหาคนงานมารับจ้างตัดอ้อย
ที่ 59/2541
สัญญาจ้างเหมาขนส่งยานยนต์-ค้ำประกัน-จำนอง
 
มุมกฏหมายใหม่
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 70 จังหวัด [ 16/12/2555 22:18:37 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปี 2555 [ 31/12/2554 7:44:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2 [ 4/9/2555 7:34:51 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 [ 20/1/2554 6:03:20 ]
ค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2554 [ 12/10/2553 21:07:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1 [ 4/9/2555 7:33:04 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553 [ 23/11/2553 6:39:34 ]
กฎกระทรวง(ฉบับที่ 2) 2553 [ 25/7/2553 21:11:34 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ร.บ.ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 20/1/2554 6:30:55 ]
กฎกระทรวง 2551 [ 25/7/2553 22:12:37 ]
กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ 2551
กฎกระทรวง 2549 [ 25/7/2553 21:58:40 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ 2549
 
บทความคุ้มครองแรงงาน
  
  
   
การจ้างเหมาแรงงาน มาตรา 11/1 นายจ้างต้องจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติจริงหรือไม่?
  
  
   
คาดปี58จะมีคนตกงาน208ล้านคน
  
  
   
คำว่าเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญต่อนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร..
  
  
   
หลักพิจารณาเลิกจ้างเพราะประมาทเลินเล่อ
แนวคำพิพากษาฏีกาได้วางหลักในการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
การลาออก?
.
  
  
   
ออกหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลบังคับตามกฏหมาย?
.
  
  
   
สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง
.

การเลิกจ้างเพราะเหตุไม่ผ่านทดลองงาน?
.

 
รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์
  
  
   
ใครบ้างที่ต้องผูกพันตามสภาพการจ้าง?
.
  
  
   
การจัดทำข้อเรียกร้องจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างจึงจะสมบูรณ์มีผลทางกฏหมาย?
.
 
รวมฏีกาคุ้มครองแรงงาน
คำพิพากษาฏีกา1108/2534
ดื่มสุราจากข้างนอกก็ร้ายแรง
คำพิพากษาฏีกาที่4358-4359/2533
คำพิพากษาฏีกาที่ 6022-6023 /2533
เลิกจ้างร้ายแรงให้ดูพฤติการณ์
คำพิพากษาฏีกาที่ 6238/2545
เลิกจ้างในระหว่างทดลองงานก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 
รวมฏีกาแรงงานสัมพันธ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8378/2550
สหภาพแรงงานต้องจะเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างต้องมีคณะกรรมการสหภาพมาประชุมจำนวนเท่าใด?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 287 - 295/2551
ข้อตกลงสภาพการจ้างกำหนดจ่ายเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้างมากกว่าที่กฏหมายกำหนดได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10251/2551
การเปลี่ยนการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงจากตัวแทนนายจ้างมาเป็นของนายจ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2550
กรรมการลูกจ้างขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดอุบัติเหตุ เลิกจ้างได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4516/2550
ผจก.ฝ่ายบุคคลเป็นกรรมการลูกจ้างได้ไหม?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8378/2550
เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ชอบด้วยกฏหมาย เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลได้ไหม?

 
@คำถามจากวัน/เวลาผู้ตอบ/ผู้อ่าน
กรณีลาออกโดยการส่งใบลาออกให้บริษัท ไม่ได้เข้าไปด้วยตัวเอง ทางบริษัทแจ้งว่าต้องใช้แบบฟอร์มของบริษัทเท่านั้น การลาออกจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่ครับเล็ก15/5/2558 12:14:111/34
เรื่องขับรถบริษัทไปชนแต่ต้องจ่ายเองอ๊อฟ14/5/2558 12:00:231/27
ต้องการเลิกจ้างHR13/5/2558 14:13:051/30
ในการเบิกค่าใช้จ่ายของลูกจ้างถ้าในใบเสร็จรับเงินลงวันที่ผิดนาย่จ้างสามารถไล่ออกในกรณีทุจริตและไม่จ่ายเงินสมทบได้หรือไม่สมพร ปฏิมาประดิษฐ์13/5/2558 12:50:381/28
นายจ้างอ้างลูกค้าให้เลิกจ้างคนเก่า10/5/2558 9:32:241/33
สหภาพอานุภาพ10/5/2558 8:27:072/41
วิธีเขียน สัญญาเงินค้ำประกัน เข้าทำงานต้นตระกูล6/5/2558 15:07:031/34
เลิกจ้างไม่เป็นธรรมค่ะ(ขอปรึกษาด่วนค่ะสิ้นเดือน พ.ค.นี้แล้ว)คนจน5/5/2558 23:11:281/52
จะทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถหาบริษัทที่จริงใจไม่หลอกลวงได้น้องแพรวา5/5/2558 22:09:011/31
การค้ำประกันการทำงานค่ะหนิง5/5/2558 17:30:232/45
การแจ้งออกจากงาน 3 เดือน แต่ไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายv่rm27/12/2553 1:40:281/2172
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com