สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

  English version. Japanese version  

สวัสดีครับ...ทุกท่าน???
    ทนายต้องขออภัย ...เป็นอย่างสูง ที่จำเป็นต้องบล๊อกคำถามบางคำถามที่หลายท่านได้ถามปัญหาข้อข้องใจ และอยากจะทราบคำตอบ แต่ทนายพบว่าข้อเท็จจริงที่หยิบยกให้มาประกอบคำถาม บางคำถามมีชื่อจริงสกุลจริง ของบุคคลอื่นปรากฏมาด้วย และบางครั้งก็รูปถ่ายของบุคคลอื่นประกอบคำถามมาด้วย  ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทนายและท่านเจ้าของกระทู้ อาจถูกแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาท อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทนายจะบล๊อกคำถามหรือลบคำถามที่เข้าข่ายหมิ่นประมาททิ้งไปทั้งหมด แต่หากจะถามคำถามกรุณาหลีกเลี่ยงคำถามหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลอื่น นะครับ    จึงต้อง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงานต้องการคำปรึกษาสามารถ ปรึกษาได้ที่เบอร์มือถือ 089-1280752 หรือจะติดต่อผ่านช่องทาง อีเมล์ก็สามารถติดต่อได้ดังอีเมล์ที่ปรากฏด้านล่างนี้  ทนายเปิดออนไลน์ตลอดเวลาครับ 
   
     อี-เมล์แรกที่  : tanaypod@yahoo.com     
          และ : tanaypod@gmail.com 
       
และที่  

หรือปรึกษาผ่านวีดีโอออนไลน์ได้ที่นี้เลยครับ    Username:Tanaypod

  หรือ        ให้คำปรึกษาผ่าน Tango Vodeo Call (โทรศัทพ์ IPhoneที่ใช้ iOS 4.0)

   ให้คำปรึกษาที่ Line id:tanaypod หรือ QRcode                    

 

   

 

 


ความรู้เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มติ ครม. 26 เมษายน 2554 เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว [ 4/9/2555 7:41:23 ]
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 
ปรึกษาทนายป๊อดผ่านวีดีโอ
  
  
   
เปิดบริการให้คำปรึกษาผ่านกล้องวีดีโอออนไลน์
ขณะนี้ทนายได้เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทั่วไปโดย..
 
ที่ปรึษาในการเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้าง/นายจ้างคือ?
  
  
   
คือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้....
 
คำวินิฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง
ที่ 14/2542
เลิกจ้าง-บันทึกข้อตกลงยอมจ่ายเงินอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างให้ลูกจ้าง
ที่71/2541
สัญญาหาคนงานมารับจ้างตัดอ้อย
ที่ 59/2541
สัญญาจ้างเหมาขนส่งยานยนต์-ค้ำประกัน-จำนอง
 
มุมกฏหมายใหม่
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 70 จังหวัด [ 16/12/2555 22:18:37 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปี 2555 [ 31/12/2554 7:44:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2 [ 4/9/2555 7:34:51 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 2
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 [ 20/1/2554 6:03:20 ]
ค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2554 [ 12/10/2553 21:07:46 ]
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1 [ 4/9/2555 7:33:04 ]
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่1
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553 [ 23/11/2553 6:39:34 ]
กฎกระทรวง(ฉบับที่ 2) 2553 [ 25/7/2553 21:11:34 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ร.บ.ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 20/1/2554 6:30:55 ]
กฎกระทรวง 2551 [ 25/7/2553 22:12:37 ]
กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ 2551
กฎกระทรวง 2549 [ 25/7/2553 21:58:40 ]
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ 2549
 
บทความคุ้มครองแรงงาน
  
  
   
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
  
  
   
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  
  
   
สิ่งควรรู้เมื่อถูกบีบบังคับให้เขียนใบลาออกจากงาน
  
  
   
นายจ้างรวมความถึงใครบ้าง?
.

  
  
   
เวลาพักวันละกี่ชั่วโมง?
.

  
  
   
จ้างแรงงานด้วยวาจาได้หรือไม่?
.
  
  
   
เวลาพักน้อยกว่าที่ กม.กำหนด นายจ้างมีโทษอาญา?
.
  
  
   
นายจ้างกับคดีอาญา
 
รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์
  
  
   
ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง ?
.
  
  
   
ข้อเรียกร้อง คืออะไร?
.
  
  
   
จะเป็นคณะกรรมการลูกจ้างได้อย่างไร?
.
  
  
   
ลักษณะของสภาพการจ้าง?
.
 
รวมฏีกาคุ้มครองแรงงาน
คำพิพากษาฏีกา1108/2534
ดื่มสุราจากข้างนอกก็ร้ายแรง
คำพิพากษาฏีกาที่ 567/2547
สัญญาจ้างที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
คำพิพากษาฏีกาที่ 2364/2545
ไม่ผ่านทดลองไม่บอกกล่าวก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
คำพิพากษาฏีกาที่ 10432/2546
สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
 
รวมฏีกาแรงงานสัมพันธ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2036/2551
กรรมการลูกจ้างทำให้ผู้ร้องเสียหายและเป็นการขัดขวางการพัฒนาบริษัทของนายจ้าง มีเหตุขออนุญาตต่อศาลเลิกจ้างได้หรือไม่? 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10251/2551
การเปลี่ยนการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงจากตัวแทนนายจ้างมาเป็นของนายจ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4516/2550
ผจก.ฝ่ายบุคคลเป็นกรรมการลูกจ้างได้ไหม?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2034/2551
กรรมการลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างทำงาน เลิกจ้างได้หรือไม่?

 
@คำถามจากวัน/เวลาผู้ตอบ/ผู้อ่าน
มีความผิดหรือเปล่าครับKK24/1/2558 20:56:591/133
ลาออกก่อน 30 วันจะได้รับเงินไหมครับ. เบิร์ด22/1/2558 21:10:302/168
ถูกเลิกจ้างกะทันหันumawan22/1/2558 10:54:114/200
ปรับโครงสร้าง ย้ายลดตำแหน่งลุงหนุ่ม21/1/2558 0:29:341/179
เงินค้ำประกันจะได้คืนมั้ยคนน้อยใจ20/1/2558 23:06:411/123
ถูกทำหนังสือเลิกจ้างเกินกว่าเหตุหรือไม่ ?เอกพงษ์17/1/2558 11:11:192/159
รับงานนอก ในบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกับบริษัทปัจจุบันAA2/1/2558 2:50:251/130
ไม่รู้ตัวว่าไม่ผ่านโปร จนเงินเดือนออกแพรว30/12/2557 14:04:581/171
ถูกเลิกจ้าง โดยไม่ต่อสัญญา ไม่บอกล่วงหน้า แล้วให้เราเขียนใบลาออกpop son.27/12/2557 6:37:015/183
ลาไม่รับค่าจ้างจันทร์-ศุกร์ ต้องจ่ายเงินเดือนวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่apsorn25/12/2557 9:36:301/149
การแจ้งออกจากงาน 3 เดือน แต่ไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายv่rm27/12/2553 1:40:281/2147
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com