สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
สิทธิการลาพักร้อน
(Reader : 32312)
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการลาพักร้อน ดิฉันอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้ตั้งแต่ เดือน มกราคม ปี 1995 ตอนนั้นกฏของบริษัทมีว่าต้องทำงานให้ครบ 1 ปีจึงจะมีสิทธิลาพักร้อนได้ 10 วัน ถ้าทำงานครบ 5 ปีได้ 12 วัน แต่ต่อมาปี 1998 เปลี่ยนผู้จัดการแผนกบุคคลใหม่ และมีกฎเรื่องการลาพักร้อนใหม่ว่าหากพ้นระยะทดลองงานแล้วสามารถลาพักร้อนได้เลย ซึ่งสมมติว่ากฎนี้เริ่มต้นเดือน มกราคม ปี 1998 พนักงานที่เข้าทำงานในปี 98 นี้จะสามารถลาพักร้อนได้ 10 วัน หลังพ้นระยะทดลองงาน แต่ถ้าพนังงานคนนี้ลาออก วันที่ 31 มกราคม 1999 แล้วมีการลาพักร้อนไปแล้ว 2 วันในเดือนมกราคม เค้าจะถูกหักเงินไป 1 วัน ถูกต้องไม๊ค่ะ แต่ปัญหาดิฉันอยู่ที่ว่า ถ้าดิฉันลาออกในมกราคม 2005 สิทธิการลาพักร้อนของดิฉันจะมีกี่วันคะ เพราะปีแรกที่ดิฉันเข้าทำงานนั้นดิฉันยังไม่มีสิทธิในการลาพักร้อนเลย
ข้อความที่สงสัยมียาวมากๆ ขอความกรุณาคุณทนายป๊อด หรือท่านใดที่มีความรู้ช่วยกรุณาตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ
จากคุณ เปิ้ล (11/11/2547 1:39:14)


โดย : คุณเปิ้ลวัน/เวลา : 12/8/2552 10:48:36
ทนายขอตอบตามหลักกฏหมายที่กำหนดเรื่องการลาพักร้อนไว้นะครับ สิทธิการลาพักร้อนจะเกิดสิทธิก็ต้อเมื่อได้ทำงานมาครับ 1 ปี ตามกฏหมายกำหนดให้ลาพักร้อนได้ 6 วัน แต่กรณีของคุณนายจ้างใจดีให้ 10 วัน ถือว่าดีกว่าที่กฏหมายกำหนดไว้ ในกรณีของคุณก็คงจะต้องไปดูทะเบียนการลาหยุดพักร้อนครับว่า ใช้สิทธิไปแล้วเท่าใด หากปีใดนายจ้างไม่จัดวันหยุดพักร้อนคุณก็สามารถทวงสิทธิเป็นเงินได้ครับ ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายให้เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตามปกติครับ แต่ก็ต้องดูว่าสะสมวันลาได้หรือไม่ครับ
จากคุณ ทนายป๊อด โทร 09-1280752 09-1280752 (11/11/2547
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :12/8/2552 10:49:14
ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ คุณทนาย
แต่ดิฉันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีล่ะค่ะ ขอโทษด้วยนะค่ะที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ คือสรุปว่า ถ้าในปีหน้าดิฉันได้วันลาพักร้อน 12 วัน แล้วลาออกเดือนมกราคมเลย ดิฉันก็ยังสามารถลาได้ 12 วันโดยที่นายจ้างไม่สามารถหักเงินได้ใช่ไม๊ค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีกฎใหม่ออกมาแล้วก็ตาม แล้วถ้าดิฉันไม่ลาเลย ดิฉันก็สามารถทวงสิทธิการลานั้นเป็นเงินได้ใช่ไม๊ค่ะ
จากคุณ เปิ้ล(11/11/2547 18:45:58)
โดย :เปิ้ล
วัน/เวลา :12/8/2552 10:50:01
เรื่องที่คุณยังไม่ได้ใช้สิทธิในการลาพักร้อน นายจ้างจะหักค่าจ้างคุณไม่ได้ครับ มีแต่แต่คุณจะได้รับเงินหากนายจ้างไม่ได้กำหนดวันลาพักร้อนให้ครับ สิทธิของคุณมีคุณก็ควรใช้สิทธิให้ครบครับ
จากคุณ ทนายป๊อด โทร 09-1280752 09-1280752 (12/11/2547 14:49:34)
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :12/8/2552 10:50:50
ขอบพระคุณมากค่ะ ดิฉันจะใช้สิทธิให้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเรื่องมันเล็กน้อย ไม่เห็นต้องไปเรียกร้องอะไรเลย
จากคุณ เปิ้ล(14/11/2547 23:39:53)

โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :12/8/2552 10:51:38
วว
โดย :วว
วัน/เวลา :29/10/2552 10:16:36
ทำงานมา 16 ปี เป็นบริษัท ลักษณะครอบครัวของคนจีน ไม่เคยกล้าพักร้อนเลย เพราะเจ้านายทำงานไม่เคยหยุดเลย อย่างนี้เราเรียกค่าชดเชยพักร้อนได้มั้ย
คือเป็นบริษํทฯเล็ก ๆ มีพนักงาน 12 คน รบกวนให้คำตอบด้วยค่ะ พอจะมีหลักฐานชี้แจงให้นายจ้างเข้าใจมั้ยว่าลูกน้องคุณไม่พักร้อนคุณต้องจ่ายเงิน ห
โดย :ltm
วัน/เวลา :29/10/2552 10:20:52
ตามกฏหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดวันพักร้อนให้แก่ลุกจ้างปีละ ๖ วัน หากนายจ้างไม่จัดวันหยุดพักร้อนให้แก่ลุกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนที่นายจ้างไม่จัดให้ลุกจ้างลาพักครับ
--ถ้าหากคุณฟ้องเรียกร้องคงจะได้รับเงินค้าจ้างในวันหยุดพักร้อนที่นายจ้างไม่จัดวันหยุดให้ยอ้นหลังไป ๒ ปีครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :29/10/2552 16:55:34
ดิฉันเริ่มทำงานกับบริษัทหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปีแรกได้สิทธิลาพักร้อนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 แล้วพึ่งจะได้สิทธิลาพักร้อนของปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553 ในวันที่ 29 กันยายน 2552 ดิฉันได้ขอลาออก และทางบริษัทให้ดิฉันพ้นสภาพวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดิฉันได้ใช้วันการลาพักร้อนไป 6 วัน แต่พอวันพ้นสภาพทางบริษัทฯบอกว่าดิฉันไม่สามารถใช้วันลาพักร้อนได้จึงจะให้ดิฉันคืนเงิน เป็นจำนวนค่าจ้าง * 6 วัน ดิฉันไม่ทราบบริษัททำถูกต้องหรือไม่
โดย :ผลไม้นอก
วัน/เวลา :2/11/2552 16:18:21
ไม่ทราบว่าใช้สิทธิลาพักร้อน ๖ วันเป็นสิทธิของปีแรกหรือปีที่สองครับ ขอรายละเอียดครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :2/11/2552 20:49:47
เป็นสิทธิพักร้อนของปีที่ 2 ค่ะ แต่เราทำงานครบ 2 ปีแล้วนะคะ ไม่ทราบว่ามีสิทธิที่จะใช้หรือไม่
โดย :ผลไม้นอก
วัน/เวลา :3/11/2552 9:18:59
สิทธิลาพักร้อนของปีที่ ๒ ก็ได้รับจำนวน ๖ วันครับเมื่อมีการเลิกจ้างหรือลาออกจากงานนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนที่ลูกจ้างได้รับสิทธิเท่ากับค่าจ้างต่อวัน เป็นจำนวน ๖ วันครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :3/11/2552 17:24:57
ทนายป๊อดคะ
ดิฉันเพิ่งเข้ามาทำแผนกบุคคลในบ.ซึ่งยังไม่มีกฎเกณฑ์ในการลาพักร้อนที่แน่นอน ขณะนี้มีพนักงาน2คนทำงานครบ1ปี คือวันที่ 4/11/52 และ 7/11/52 บ.กำหนดให้ทำงานครบปีมีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน แต่ต้องใช้สิทธิให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีปฏิทินนั้น
ดิฉันอยากทราบว่า ถึงสิ้นปี 52 นี้ นอกจากพนง.ทั้ง2คนได้สิทธิ6วันแล้ว ยังจะต้องได้สัดส่วนของรอบ 4/11/52-31/12/52 ด้วยหรือไม่คะ
โดย :นกน้อย
วัน/เวลา :7/11/2552 12:40:41
ส่วนตัวดิฉันเองเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ผ่านทดลองงาน 4 เดือน ในกรณีที่ต้องการลาออกจากงาน บ.กำหนดไว้ว่าให้แจ้งล่วงหน้า 30 วัน แต่ไม่ได้บอกว่า ทดลองงานต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันหรือไม่ แบบนี้ถ้าดิฉันต้องการออกช่วงทดลองงานนี้ ดิฉันควรแจ้งล่วงหน้า 30 วันหรือไม่คะ
โดย :นกน้อย
วัน/เวลา :7/11/2552 12:46:15
ตอบต้องได้สิทธิตามสัดส่วนด้วยครับ
-การลาออกไม่ว่าในระหว่างช่วงทดทองงานหรือผ่านการทดลองงานแล้วหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่นายจ้างกำหนดไว้ครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :7/11/2552 13:44:02
ดิฉันมีวันลาพักร้อนปีละ 10 วัน แต่ดิฉันจะลาพักผ่อนเพียง 8 วัน สมมติว่าเป็นวันที่ 16-23 พ.ย.2552 แต่วันที่ 20-21 พ.ย. เป็นวันหยุดปกติของดิฉัน ดิฉันต้องเขียนวันลาพักร้อนอย่างไรคะ ต้องเขียนวันลากพักร้อนวันที่ 16-23 พ.ย. เลย หรือว่า เขียนเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกเป็นวันที่ 16-19 พ.ย. และช่วงที่ 2 เป็นวันที่ 22-23 พ.ย. คะ รวมเป็น 8 วัน
กรุณาตอบหนูด้วนนะคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย :แก้ม
วัน/เวลา :10/11/2552 22:24:31
เรื่องการอนุมัติให้ลาหยุดพักร้อนก็ต้องขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะอนุญาตให้ลาได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่คุณต้องการครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :12/11/2552 6:41:55
เธชเธงเธฑเธชเธ”เธตเธ„เนˆเธฐ เธญเธขเธฒเธเธ—เธฃเธฒเธšเธงเนˆเธฒเน‚เธ”เธขเธ›เธฃเธเธ•เธด เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนƒเธ™เธเธฒเธฃเนƒเธŠเน‰เธฅเธฒเธžเธฑเธเธฃเน‰เธญเธ™เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ›เธตเธ„เธงเธฃเน€เธเน‡เธšเน„เธ”เน‰เธเธตเนˆเธงเธฑเธ™เธ„เธฐ?

เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เน€เธฃเธดเนˆเธกเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เน€เธ”เธทเธญเธ™เธเธข.51 เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เธžเธข.52 เธˆเธถเธ‡เธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธ„เธฃเธš 1 เธ›เธต(เธเธฑเธšเธญเธตเธ 2 เน€เธ”เธทเธญเธ™)เนเธฅเน‰เธง เธกเธตเธงเธฑเธ™เธซเธขเธธเธ”เธžเธฑเธเธฃเน‰เธญเธ™ 7 เธงเธฑเธ™ เนเธ•เนˆเธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ—เธšเธญเธเธงเนˆเธฒ เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเธ•เน‰เธญเธ‡เนƒเธŠเน‰เธžเธฑเธเธฃเน‰เธญเธ™ 7 เธงเธฑเธ™เธ™เธตเน‰เนƒเธซเน‰เธซเธกเธ”เธ เธฒเธขเนƒเธ™เน€เธ”เธทเธญเธ™เธเธž. 53 เน€เธ—เนˆเธฒเธเธฑเธšเธ•เน‰เธญเธ‡เนƒเธŠเน‰เนƒเธซเน‰เธซเธกเธ”เธ เธฒเธขเนƒเธ™ 5 เน€เธ”เธทเธญเธ™ (เธ•เธ„.52 - เธเธž.53) เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ™เธตเน‰เธœเธดเธ”เธเธŽเธซเธกเธฒเธขเนเธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธญเธฐเน„เธฃเธซเธฃเธทเธญเน€เธ›เธฅเนˆเธฒเธ„เธฐ เนƒเธ™เน€เธกเธทเนˆเธญเน€เธฃเธฒเธขเธฑเธ‡เน„เธกเนˆเธˆเธณเน€เธ›เน‡เธ™เธ•เน‰เธญเธ‡เนƒเธŠเน‰ เธ—เธณเน„เธกเน€เธ„เน‰เธฒเธšเธฑเธ‡เธ„เธฑเธšเน€เธฃเธฒเน„เธ”เน‰เธ”เน‰เธงเธขเน€เธซเธฃเธญเธ„เธฐ? เธเธฃเธธเธ“เธฒเนƒเธซเน‰เธ„เธณเนเธ™เธฐเธ™เธณเธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ
เธ‚เธŠเธญเธšเธ„เธธเธ“เธกเธฒเธเธ„เนˆเธฐ
โดย :เธŸเน‰เธฒ
วัน/เวลา :22/11/2552 2:20:21
สวัสดีค่ะ
โดย :ฟ้า
วัน/เวลา :22/11/2552 2:21:13
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าปรกติเราสามารถเก็บวันพักร้อนประจำปีได้นานแค่ไหนคะหลังจากทำงานครบ 1 ปี?

ดิฉันถูกที่ทำงานบังคับให้ใช้ให้หมดภายในสิ้นปีปฏิทินทั้งๆที่เริ่มงานในเดือนกย. จึงครบปีในเดือนกย. แต่กลับต้องรีบใช้พักร้อนให้หมดภายในเดือน ธค. ของปีเดียวกัน อย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายอะไรบ้างไหมคะ บริษัทมีสิทธิบังคับเราอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะ

กรุณาช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
โดย :ฟ้า
วัน/เวลา :22/11/2552 2:27:30
สวัสดีค่ะ ดิฉันได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว ก็เลยมีคำถามสงสัย อยากจะถามทนายว่า ดิฉันเริ่มทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง วันที่ 16 สิงหา 52 จะต้องทำงานครบ 1 ปี คือวันที่ 16 สิงหา 53 ถึงจะได้สิทธิการลาพักร้อน 6 วัน แต่ทางโรงแรมบอกกับฉันว่า เมื่อฉันทำงานครบ 1 ปี แล้ว หลังจากวันที่ 16 สิงหา - 31 ธันวา 53 ฉันจะได้สิทธิการลาพักร้อน แค่ 2.5 วัน เพราทางโรงแรม คิดเฉลี่ยวันลา คือ 1 ปีมี 12 เดือน วันลาพักร้อนที่ได้ คือ 6 วัน เขาจะคิดเป็น 2 เดือน ถึงจะได้วันลาพักร้อน 1 วัน ดังนั้นถ้าฉันทำงานครบ 1 ปีเดือนสิงหา 53 ก็จะได้วันลาพักร้อน แค่ 2.5 วัน ซึ่งฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรม ในเมื่อในสัญญาบอกว่า ถ้าเราทำงานครบ 1 ปี จะได้วันลาพักร้อน 6 วัน แต่พอเอาเข้าจิงๆ เราได้แค่ 2.5 วัน เลยอยากถามคุณทนายว่า แบบนี้มันผิดกฏหมายมั้ยค่ะ แล้วฉันจะเรียกร้องสิทธิได้มั้ย เพราะว่า ฉันเพิ่งเรียนจบ และทำงานที่นี่ เป็นที่แรก เลยยังไมม่ทราบเรื่องกฏหมายดีมากนัก ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ
โดย :ชมพู
วัน/เวลา :22/11/2552 17:12:57
ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับ คุณลองกลับไปคุยกับฝ่ายบุคคลใหม่นะ ทนายเข้าใจว่าเขาน่าจะตัดวันลาพักร้อนตอนสิ้นปีนี้นะครับ ดังนั้นจึงทำให้พักร้อนของคุณได้รับสิทธิเพียง 2.5 วัน ตามเวลาทำงานจริง ครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :23/11/2552 7:19:32
อยากทราบว่าปัจจุบันมีกฎระเบียบบังคับให้บริษัทเอกชนจัดวันหยุดให้กับพนง.อย่างไรบ้างคะ เช่น
พักร้อนได้กี่วันใน1ปี ทำงานมา10ปีกว่า ได้วันลาพักร้อนปีละ 7 วัน ในกรณีใช้สิทธิไม่ครบ ไม่มีการสะสมและไม่มีการคืนเงินให้แบบนี้ถูกต้องไม๊คะ?
โดย :เก๊กซิม
วัน/เวลา :23/12/2552 12:46:38
กฏหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ครับ ทนายแนะนำให้คุณกลับไปอ่านระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ ครับว่าวันหยุดพักร้อนและลาประเภทอื่น ๆ ระเบียบกำหนดไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :24/12/2552 23:47:30
ดิฉันเป็นผู้ช่วยหมอฟันทำงานที่คลินิค หมอเจ้าของร้านจัดให้มีวันหยุดปีละ 10 วัน คือปีใหม่ 5วัน สงกรานต์ 5 วัน ไม่มีวันลากิจ ป่วย หรือพักร้อน นักขัตฤกษ์ไม่ได้หยุดให้ทำงานโดยไม่ได้เงินเพิ่มแต่อย่างใด ให้เข้างาน 9.30-20.00 ซึ่งเกิน 8 ชั่วโมง กรณีอย่างนี้สามารถเอาผิดอะไรกับเจ้าของร้านซึ่งป็นผู้เปิดคลินิคได้บ้าง อีกอย่างเรื่องประกันสังคมก็ไม่ได้ทำให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ จะต้องทำงานไปซักระยะก่อน เนื่องจากเจ้าของร้านกลัวว่าจะทำงานไม่นานจึงไม่ทำให้ รบกวนตอบคำถามให้ด้วยค่ะ จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างไหม
โดย :cool
วัน/เวลา :19/2/2553 21:52:43
-หากให้ทำงานเกินเวลา เวลาที่ทำงานเกินนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา
- วันหยุดไม่ครบ 13 วัน ก็ต้องให้นายจ้างกำหนดให้ครบ 13 วัน
-ลาป่วยหยุดได้ตามกฏหมายครับ แม้ไม่กำหนดก็หยุดได้
-ลาพักร้อนนายจ้างไม่กำหนดให้หยุด ถ้าทำงานครบปี เมื่อถึงสิ้นปีนายจ้างก็ต้องจ่ายให้เป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างแทนการหยุดพักร้อน
ทั้งหมดคุณสามารถร้องทุกข์กับแรงงานเขต หรือจะไปฟ้องต่อศาลแรงงานก็ได้เลือกที่ใดที่หนึ่ง
-ไม่มีประกันสังคม ก็ผิดกฏหมาย ต้องร้องสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :22/2/2553 6:15:09
ถ้าที่ทำงานของดิฉัน เป็นร้านค้า และมีพนักงานในร้าน 8 คน ทุกคนมีสิทธิ์ลาพักร้อนหรือเปล่าค่ะ แล้ว
ถ้านายจ้างไม่ให้ลาพักร้อนนายจ้างจะมีความผิดหรือเปล่าค่ะ
โดย :inteera
วัน/เวลา :3/3/2553 10:44:58
เรียนปรึกษาคุณทนายป๊อดที่เคารพ
ผมทำงานกับบริษัทซอฟแวร์แห่งนึงมา 12 ปี ไม่เคยลาพักร้อนเลย ปลายเดือนเมษา 53 ผมขอลาออก โดยให้มีผล 1 มิถุนา 53 ครับ โดยแจ้งขอลาพักร้อนในเดือนพฤษภาคมด้วย
ทางบริษัทแจ้งว่าปกติผมมีวันลาพักร้อนได้ 13 วัน แต่กรณีลาออก เค้าคิด Pro Rate ให้ผมลาพักร้อนได้แค่ 5 วัน เพราะปีนี้ ผมทำงานให้เค้าแค่ 5 เดือน
กรณีนี้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และผมควรเรียกร้องอะไร ได้เท่าไหร่ ที่ไหนครับ รบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับ
โดย :พนักงานบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ย่านสีลม
วัน/เวลา :7/5/2553 4:06:03
เรียน ทนายป๊อด
ดิฉันมีข้อสงสัยว่า หากพนักงานไม่ได้ลาพักร้อนตามสิทธิ์ ปีละ 10 วัน หากพนักงานใช้สิทธิ์ลา เพียง 5 วัน จำนวนวันที่เหลือ สามารถเรียกร้องเป็นเงินได้หรือไม่
โดย :มุกดา
วัน/เวลา :22/6/2553 10:12:17
เรียน ทนายป๊อด
ดิฉันมีข้อสงสัย เนื่องจากที่บริษัทให้สิทธิ์ลาพักร้อนให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิ์ลาพักร้อนได้ 10 วัน แต่สำหรับปีแรกที่ครบกำหนด จะได้วันหยุดลาพักร้อนตามสัดส่วนเดือนที่เข้าทำงานในปีแรกที่ครบกำหนด เช่นเริ่มงาน 1/6/53 ครบ 1 ปี 1/6/54 ในปีที่ครบจะได้สิทธิ์ลาพักร้อนได้ 5 วันตามสัดส่วนของปีแรก บริษัทฯ ทำถูกมั้ยคะ และถ้ามีพนักงานลาออก ซึ่งมีสิทธิ์ลาพักร้อน 10 วัน แต่ลาออก 15/7/53 สิทธิ์ลาพักร้อนยังคงอยู่ 10 วันหรือไม่ บริษัทแจ้งว่าถ้าลาออกสิทธิ์การลาพักร้อนจะเหลือตามสัดส่วน ถูกต้องหรือไม่ รบกวน ตอบให้หน่อยนะคะ
โดย :nattawan
วัน/เวลา :25/6/2553 18:10:40
ต้องพิจารณาว่าการทำงานในปีก่อนวันพักร้อนใช้ไปเหลืออยู่เท่าใด และ ในปีที่ทำงานจะได้รับสิทธิ์ลาหยุดอีกกี่วัน (ตามกฏหมายทำงานสองเดือนก็จะได้รับสิทธิพักร้อน 1 วัน)
เมื่อลาออกนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนในปีก่อนที่เหลือยู่และสิทธิพักร้อนตามส่วนของปีที่ลาออกครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :7/7/2553 6:11:52
ตอนนี้ดิฉันได้ลาออกจากบริษัท โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 26/6/52 และได้เขียนใบลาออกแจ้งล่วงหน้า 30วัน ในวันที่ 15/6/53 กำหนดวันลาออกคือ 15/7/53 แต่ดิฉันได้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน 6 วัน ตามกฎหมายแรงงาน คือ ขอลาในวันที่ 8,9 (10-11วันหยุดประจำสัปดาห์) 12,13,14, 15กค53 รวมเป็น 6 วัน ดังนั้นดิฉันจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1-15/7/53 ถูกต้องไหมคะ เพราะเกรงว่าฝ่ายบุคคลจะจ่ายให้แค่ถึงวันที่ 7/7/53 หากบริษัทไม่จ่ายถึง 15 แสดงว่าผิดกฎหมายแรงงานใช่ไหมคะ ทางเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกเงินได้หรือไม่คะ ตอนนี้ได้ถ่ายสำเนาใบลาออก ใบลาพักร้อน และบัตรตอก และจม.ขอให้โอนเงินเดือนภายในวันที่ 15กค นี้ไว้แล้ว คิดว่าถ้าบริษัทไม่จ่ายเรามีสิทธิ์เรียกร้องได้ใช่ไหมคะ (เคยทำแบบนี้กับบริษัทเก่าไม่มีปัญหาเขาก็จ่ายเงินเดือนเต็มรวมวันลาพักร้อนเรา แต่สำหรับที่นี่ไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะตุกติกรึป่าว)
โดย :มนุษย์เงินเดือน
วัน/เวลา :7/7/2553 10:51:12
เมื่อผลการลาออกกำหนดวันใดนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างถึงวันนั้นครับ ถ้าไม่จ่ายก็ผิดกฏหมาย คุณก็สามารถฟ้องเรียกร้องเอาต่าจ้างคืนได้
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :8/7/2553 8:01:20
เรียนคุณทนายครับ เรียนถามว่ามีพนักงานท่านหนึ่งทำงานมาครบตามสัญญาจ้างงาน อายุงานประมาณ 4 เดือน 20 วัน เมื่อถูกเลิกจ้าง พนักงานท่านนี้จะได้รับชดเชยวันพักร้อนเป็นเงินแบบ pro rate หรือไม่ครับ ในสัญญาจ้างระบุว่าต้องทำงานครบ 1 ปีจึงจะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนได้ 6 วัน แต่ทำงานยังไม่ครบปี จ่ายหรือไม่จ่ายครับผม
โดย :พีระ
วัน/เวลา :20/7/2553 17:57:11
อยากทราบว่าผมมีสิทธิลาพักร้อนได้แต่ทางหน่วยงานไม่ให้ผมลาพักร้อนผมจะเอาผิดกับบริบัทได้หรือไม่
ถ้าได้ผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
โดย :มานพ
วัน/เวลา :22/7/2553 0:58:50
อยากทราบว่าฉันเข้าทำงานวันที่ 11 มิถุนายน 52 ครบ1ปี 11 มิถุนายน 53 จากวันที่12 มิถุนายน53 บริษัทคิดพักร้อนให้ 4วันทำงาน อย่างนี้ถูกไหมหรือว่าต้องได้ 10 วันทำการรวมกับปีที่ผ่านมา เพราะอ่านเจอข้อความบางอย่างที่มันกำกวมคิดได้สองอย่าง ฉันต้องคิดยังไงถึงจะถูกต้องคะ
โดย :อ้อ
วัน/เวลา :27/8/2553 15:42:37
ผมขอถามเกี่ยวกับข้อกฏการลาพักร้อนครับ
คือว่าแฟนผมเริ่มทำงานที่ บ. เดือนสิงหาคม2551
แต่แฟนผมบรรจุ เดือน กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ทราบว่าแฟน
ผมจะได้สิทธิในการลาพักร้อนกี่วันครับ
ขอบคุณครับ
โดย :โก้
วัน/เวลา :30/8/2553 11:40:57
ผมแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วันแต่ผมคงเหลือพักร้อน 9 วันผมจึงใช้สิทธินั้นรวมไปในวันลาออกล่วงหน้า 30 วันด้วยแต่หัวหน้าบอกว่าไม่อนุญาติให้ลาพักร้อนรวมไปในการลาล่วงหน้า ซึ้งพนักงานคนอื่นในที่ทำงานเข้าก็ได้แต่ผมกลับไม่ได้ จะทำอย่างไรครับ
โดย :คนโดนกดดัน
วัน/เวลา :9/11/2553 0:14:41
การลาพักร้องเมื่อทำงานครบ 1 ปี จะได้ วันลาพักร้อน 6 วัน
หลังจากนั้นก็สามารถใช้สิทธิลาพักได้โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของนายจ้าง หากนายจ้างไม่อนุญาตให้ลาหยุด เมื่อครบสิ้นปีนายจ้างก็จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่นายจ้างไม่ได้อนุญาตให้ลูกจ้างหยุดพักร้อน
กรณีลาออกจากงานสิทธิพักร้อนเหลือเท่าใด นายจ้างก็จะต้องจ่ายให้เป็นเงินหรือจะตกลงกันลาพักร้อนให้ครบตามสิทธิ์ก็ได้
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :10/11/2553 7:37:33
บริษัทของเรา ใครทำงาน 1 ปี ให้ลาพักร้อนต้อง 1 วัน
เค้ากำหนดมาอย่างนี้ ถามว่าเราจะเรียกร้องอย่างไร ผิดกฎหมายไหม แล้วเหลืออีก 5 วัน ก็ไม่ได้ตังค์อ่ะ ทำไงดี
โดย :เขียว
วัน/เวลา :23/11/2553 13:11:05
ตามกฏหมายต้องกำหนดให้หยุดจำนวน 6 วันเมื่อนายจ้างให้หยุดแค่ 1 วัน อีก 5 วันที่นายจ้างไม่ได้ให้หยุดตามกฏหมายเมื่อถึงสิ้นปีนายจ้างจะต้องจ่ายให้เป็นเงินเท่ากับเงินค่าจ้างเท่ากับจำนวนวันที่นายจ้างไม่ให้หยุดพักร้อน เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฏหมายนะครับ แต่กฏหมายก็บอกว่าไม่ให้หยุดก็จะต้องจ่ายเป็นเงินตอบแทนครับ อย่างลืมไปทวงถามจากนายจ้างนะครับ เกิน 2 ปี จะไปทวงไม้ได้ถือว่าขาดอายุความ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :24/11/2553 19:47:01
เนื่องจากว่ากฏหมายมีสิทธิให้ลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดย ลาป่วยเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง แต่ทว่าที่ทำงานมีประกาศออกมา โดยไม่อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ว่า "ลาป่วยได้ 5 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ และตั้งแต่วันที่ 6-30 จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ไม่เช่นนั้นจะโดนหักเงินตามวันที่ได้รับค่าแรง โดยนำ 30 หารจากฐานเงินเดือน" แบบนี้บริษัทฯ มีความผิดไหมครับ? ถ้ามีควรทำอย่างไรดี
และเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง มีความผิดไหมครับ?
โดย :หนูดี
วัน/เวลา :26/11/2553 19:47:20
ยื่นใบลาออกไปแล้ว และยังมีวันพักร้อนเหลืออยู่อีกหลายวัน แต่บริษัทบอกว่าหากยื่นใบลาออกแล้ว ไม่สามารถขอใช้วันพักร้อนได้ (เป็นกฎที่บริษัทตั้งขึ้นเอง) อย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่คะ
โดย :nn
วัน/เวลา :28/11/2553 17:13:59
วันลาพักร้อนเมื่อนายจ้างไม่อนุญาตให้ใช้เมื่อวันลาเหลืออยู่นายจ้างก็จะต้องจ่ายให้เงินค่าจ้างแทนครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :30/11/2553 6:22:25
เค้าไม่ให้พักร้อน และไม่จ่ายเงินชดเชยด้วย อย่างนี้ผิดกฎหมายไม๊คะ? สามารถใช้กฎหมายข้อไหนมาอ้างอิงได้ไม๊คะ?
โดย :nn
วัน/เวลา :30/11/2553 20:00:23
เลิกจ้างหรือไม่ครับ และการเลิกจ้างหากนายจ้างเขาอ้างว่าเรากระทำผิดระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างร้ายแรงส่วนมากแล้วนายจ้างจะไม่จ่ายเงินชดเชยครับและเงินค่าวันหยุดพักร้อน ควรจะต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกเงินชดเชยและเงินในวันหยุดพักร้อนครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :1/12/2553 6:40:26
เนื่องจากว่ากฏหมายมีสิทธิให้ลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดย ลาป่วยเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง แต่ทว่าที่ทำงานมีประกาศออกมา โดยไม่อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ว่า "ลาป่วยได้ 5 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ และตั้งแต่วันที่ 6-30 จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ไม่เช่นนั้นจะโดนหักเงินตามวันที่ได้รับค่าแรง โดยนำ 30 หารจากฐานเงินเดือน" แบบนี้บริษัทฯ มีความผิดไหมครับ? ถ้ามีควรทำอย่างไรดี
และเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง มีความผิดไหมครับ?
โดย :หนูดี
วัน/เวลา :6/12/2553 11:59:12
แล้วถ้าที่ทำงานผมไม่มีวันลาพักร้อนหละครับมีแต่ลากิจปีละสามวัน
โดย :เด็กตรัง
วัน/เวลา :7/12/2553 11:14:42
ดิฉันทำงานที่ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ ทำงานมา 5 ปีกับ 2 เดือนได้ค่ะ ดิฉันมีสิทธิที่จะลาพักร้อนได้ปีละ 10 วันค่ะ และตามกฏของที่นี่นะค่ะ ถ้าจะลาออกต้องยื่นใบลาล่วงหน้าหนึ่งเดือน ซึ่งหมายความว่าถ้าดิฉันยื่นใบลาออกแล้วจะต้องทำงานไปอีก 1 เดือนจึงลาออกได้ใช่ไหมค่ะ แต่เนื่องจากว่าเดือนที่ดิฉันยื่นใบลาออกนั้นเป็นเดือนมกราคมค่ะ และการลาออกนั้นมีผลอนุมัติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ค่ะ ดิฉันจึงอยากถามว่าดิฉันสามารถลาพักร้อน 10 วันภายในเดือนมกราคมได้หรือไม่ค่ะ เพราะอย่างไรการลาพักร้อนนั้นไม่มีผลต่อเงินเดือนของดิฉันอยู่แล้วค่ะ
โดย :พีเค
วัน/เวลา :18/1/2554 19:24:16
ยื่นก่อนวันที่จะให้มีผลสิ้นสุดสัญาครับ คุณก็ต้องตรวจสอบกับฝ่ายการพนักงานว่าหากคุณลาให้มีผลในวันที่ 1 กพ.54 จะได้รับสิทธิหรือสิทธิลาพักร้อนจะเหลืออยู่เท่าใด
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :18/1/2554 21:50:21
ผมทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมา 5 ปี พอดีผมต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดยแจ้งการลาออกในวันที่ 1 ก.พ.
จะมีผลการลาออกในวันที่ 28 ก.พ. ทางผมจึงจะขอบริษัทใช้วันพักร้อนที่มีสิทธิ์ จำนวน 6 วัน เท่ากับว่าผมจะทำงานกับบริษัทนี้แค่ ถึงวันที่ 22 อย่างนี้ผมสามารถได้สิทธิ์นั้นได้หรือไม่ และหากบริษัทไม่ยอมผมจะทำไงดี เพราะเคยถามหัวหน้าดู ทางหัวหน้าบอกว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้
โดย :Too
วัน/เวลา :21/1/2554 1:45:16
กรณีของคุณ ต้องปรึกษาหารือกับฝ่ายบุคคลครับว่าคุณจะขอใช้สิทธิลาพักร้อนก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับ หากนายจ้างไม่ยอมเราก็ต้องทำงานเรือยไปจนกึงวันสุดท้ายและนายจ้างก็จะต้องจ่ายให้เป็นเงินเท่ากับค่าจ้างที่ได้รับเท่ากับจำนวนวันลาพักร้อนที่ยังไม่ได้รับสิทธิครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :21/1/2554 8:29:12
บริษัทจัดวันลาพักร้อนให้ 10วัน เมื่อทำงานครบ 1 ปีพนักงานอายุงาน 19 ปี ได้ยื่นใบลาออกและมีผลวันที่ 26/2/54
- เดือน มกราคม 2554 ลาพักไปแล้ว 2 วัน
- เดือน กุมภาพันธ์ 2554 ยื่นขอลาพักร้อนอีก 8 วันที่เหลือ แต่หัวหน้างานอนุญาตใ้ห้ลาได้อีกแค่ 4 วัน เพราะพิจารณาตาม กม. ว่าพักร้อนไม่น้อยกว่า 6 วัน/ปี
-พนง.มีสิทธิที่ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยส่วนที่เหลืออีก 4 วัน ที่หัวหน้าไม่อนุญาตได้ไหมครับ

โดย :หัวหน้างานใหม่
วัน/เวลา :1/2/2554 11:19:19
เมื่อบริษัทมีระเบียบบริษัทจัดพักร้อนให้สิบวัน ก็เป็นข้อตกลงสภาพการจ้างที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามครับ จะไปยึดตามกฏหมายไม่ได้เสียแล้วต้องยึดถือตามสภาพการจ้างที่กำหนดไว้เพราะเป็นคุณแก่ลูกจ้างมากกว่าครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :1/2/2554 13:22:59
กรณีมีพนักงานลาออกวันที่ 22/4/2011 แต่เขาต้องการใช้วันพักร้อน ทั้งหมดของเขาภายใน1-22 รวมแล้ว
12วัน ซึ่งในเดือนนี้รวมนักขัตฤกษ์ด้วย อยากทราบว่า
เมื่อยังไม่ถึงวันนักขัตฤกษ์ เขาสามารถใช้วันหยุดได้หรือไม่
โดย :ทิพย์
วัน/เวลา :10/2/2554 13:28:55
ในปี 54 ดิฉันได้สิทธิ์พักร้อน 6 วัน ดิฉันได้ใช้สิทธิในเดือนมกราคมไปแล้ว 4 วัน และได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้า 15 วัน อย่างนี้ดิฉันจะถูกหักเงินพักร้อนคืนบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีสิทธิหักคืนหรือไม่ เนื่องจากดิฉันก้อไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะลาออกจึงใช้สิทธินั้นไป และหัวหน้างานก้ออนุมัติ พอจะออกทางบริษัทแจ้งว่าจะต้องถูกหักเงินคืน เพราะทำงานไม่เต็มปี ต้องคิดตามสัดส่วนของวันทำงาน
รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ
โดย :ปัญหา
วัน/เวลา :16/2/2554 16:16:09
ตอบคุณทิพย์ เมื่อวัีนหยุดประจำปียังไม่ถึงสิทธิก็ยังไม่เกิดครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :16/2/2554 21:18:01
ตอบคุณปัญหา
เมื่อใช้เกินก็ควรจะต้องคืนสิทธิให้เขาด้วยเหมือนกัน
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :16/2/2554 21:19:39
รบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ
ดิฉันเริ่มทำงานวันที่ 4/1/2553 พอถึงสิ้นปีได้พักร้อนมา 6 วัน หลังจากนั้นดิฉันจะลาออกสิ้นเดือนมีนาคม แต่ทางบริษัทบอกว่า หากเป็นเช่นนั้นจะมีสิทธิ์ใช้ลาพักร้อนได้เพียงวันครึ่ง เพราะพักร้อนเป็นของปี 2554 ลาออกเดือนมีนาจึงได้เพียงแค่นั้น
โดย :officer
วัน/เวลา :17/2/2554 10:35:23
วันลาพักร้อนของปี 53 ที่จะได้รับสิทธิหลังเดือนมกราคมในปี 2554 ของคุณใช้หมดหรือยัง หากยังไม่หมดก็ต้องได้รับสิทธิที่เหลือทุกวัน และสิทธของวัีนหยุดพักผ่อนของปี 2454 หากลาออกเดือนมีนาคม คุณก็ต้องได้รับอีก 1 วัน ครับ ถือว่าเป็นสิทธิตามส่วนของการทำงานในปี 2554
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :18/2/2554 20:02:51
อยากทราบว่าพนักงานมีสิทธิ์ลาพักร้อน 4 ชั่วโมงได้หรือไม่ครับ คือไม่อยากเสียเบี้ยขยันครับ
โดย :วัชรพล
วัน/เวลา :30/3/2554 11:28:07
จะใช้สิทธิลาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ระเบียบข้อบังคับในการทำงานเกี่ยวกับการลากำหนดไว้ว่าอย่างไร กำหนดอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :31/3/2554 7:09:17
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามนะคะ กรณีที่บริษัท ตัดค่าแรงทุกวันที่ 25 ของเดือน
ตามปีปฏิทินวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีของบริษัท ต้องเป็น 26 ธค 53 - 25 ธค. 54 (13 วัน โดยไม่ได้นัดปีใหม่ของ 54 รวมไปด้วย) ได้หรือไม่ค่ะ... หรือให้ทำปฏิทินวันหยุดเป็นปี 2554 โดยนับเดือน มค. - ธค. 54 (13 วัน) กฎหมายแรงงานนัดอย่างไรขอรบกวนด้วยค่ะ
โดย :วาสนา
วัน/เวลา :31/3/2554 11:22:21
คำถามที่ถามมาทนายสับสนเล็กน้อยนะครับ ช่วยตั้งคำถามใหม่นะครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :4/4/2554 5:25:48
ผมทำงานกับบริษัทมา 11 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 7 วัน สิทธิลาพักร้อนเริ่ม 1 มกรา ถึง 31 ธันวาของทุกปี
สองปีที่แล้วใช้สิทธิพักร้อนครบ 7 วัน ยื่นใบลาออกล่วงหน้า 45 วัน สิ้นสุดการทำงานปลายเดือนเมษายน 54 นี้ ลาพักร้อนไปแล้ว 5 วัน ยังเหลือสิทธิอีก 2 วัน พอวันนี้จะเขียนลาพักร้อนอีก 2 วันที่เหลือ ทางบุคคลบอกว่า ที่พักร้อนเกินไปต้องหักเงินคืนด้วยตามสัดส่วนของปีนี้ อย่างนี้ถูกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ถูกควรเป็นอย่างไร (รู้อย่างนี้ลาป่วยไปแล้วครับ) เสียความรู้สึกมากเลยครับ ทำงานให้กับบริษัทมาตั้งนานกลับเจอเรื่องแค่นี้ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
โดย :สมชาย
วัน/เวลา :8/4/2554 16:05:53
ก็ต้องไล่เรียงดูครับว่าลาพักร้อนไปครบแล้วหรือไม่ครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :9/4/2554 22:32:41
สองปีที่แล้วลาเต็มแล้วครับ ครบ 14 วัน (ปีละ 7 วัน) ส่วนปีนี้คิดยังไงครับ ยังสามารถลาครบ 7 วัน(คิดทั้งปี) หรือว่า 2.3 วัน(คิดแค่ ม.ค. ถึง เม.ย.) เพราะมาตรา 67 วรรคสองบอกไม่หมดครับ บอกแค่ปีก่อนหน้า ไม่บอกปีปัจจุบัน เลยงงครับ รบกวนอีกครั้งครับ
โดย :สมชาย
วัน/เวลา :18/4/2554 14:49:21
ปีปัจจุบันต้องคิดตามสัดส่วนครับตั้งแต่มกราคม-เมษายนครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :19/4/2554 1:51:46
ถ้าในกฎระเบียบบริษัทฯ ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องของสัดส่วนของวันลาพักร้อนในการปฎิบัติเมื่อลาออกไว้ อย่างนี้มีข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยหรือไม่ครับ (จะทำตามคำกล่าวอ้างลอยๆ ของฝ่ายบุคคล หรือ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย)
โดย :สมชาย
วัน/เวลา :19/4/2554 10:31:42
อยากทราบว่า การลาพักร้อน สมารถลาต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่วันคะ ถ้าบริษัทมีกฏให้ลาได้ปีละ 6 วัน สามารถลาที่เดียว 6 วันได้เลยหรือไม่คะ
โดย :ple
วัน/เวลา :19/4/2554 14:41:54
ทำไมเห็นมีบริษัทหลายที่ ที่ระบุไว้ว่าพนักงานที่ลาป่วย 1 วันขึ้นไปต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วย เพื่อแสดงว่าป่วยจริง จึงจะสามารถใช้สิทธิลาป่วยโดยที่ยังสามารถได้รับค่าจ้างได้ แต่ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงจะถือว่าไม่ได้ป่วยจริงวันลานั้นจะถือว่าเป็นการลาพักร้อนไปโดยอัตโนมัติ อย่างนี้ใช้กฎหมายข้อไหนมาบังคับใช้คะ และถูกต้องหรือไม่
โดย :พนักงานออฟฟิส
วัน/เวลา :26/4/2554 16:38:59
ตำตอบของคุณสมชาย
-ต้องดูข้อกฏหมายครับ
คำตอบของคุณเปิ้ล
-ลากี่วันก็ได้หากได้รับอนุมัติจากนายจ้างแล้ว
คำตอบของคุณพนักงานออฟฟิต
-แสดงว่าบริษัททั่วไปไม่ได้ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานนะครับ ไม่ทำตามก็ไม่ได้ผิดในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเพราะกฏหมายกำหนดว่าต้องลา 3 วันถึงจะต้องส่งใบแพทย์เมื่อนายจ้างกำหนดที่ิผิดแผกไปจากกฏหมายกำหนดไว้ก็ถือว่าผิดกฏหมายครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :28/4/2554 8:43:24
ดิฉันเข้าทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำงานมาได้ 1 ปีกว่า แล้วใช้สิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน แต่ถ้าลาแล้วนายจ้างหักเบี้ยขยัน อย่างนี้ผิดกฏหมายใหมค่ะจะต้องเรียกร้องสิทธินี้ได้อย่างไรค่ะ

รบกวนส่งคำตอบมาทางอีเมล์ด้วยน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย :นามสุมมุติ
วัน/เวลา :1/8/2554 9:04:58
เบี้ยขยันเป็นสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ไว้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างที่ขยันทำงานไม่ขาดลามาสาย นายจ้างสามารถกำหนดเงื่อนไขว่าลูกจ้างลาหยุดพักร้อนก็จะไม่ได้รับเบี้ยขยันได้ครับ แต่หากลูกจ้างไม่หยุดพักร้อนเลยเพราะนายจ้างไม่ได้กำหนดหรือจัดวันพักร้อนให้แก่ลูกจ้างเมื่อถึงสิ้นปีหากลูกจ้างมีวันลาพักร้อนเหลือ นายจ้างก็จะต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้เท่ากับจำนวนวันที่ลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิหยุดพักร้อนครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :2/8/2554 18:46:39
บริษัทให้สิทธิลาพักร้อนได้ 6 วันต่อปี ผมทำงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน (ครึ่งปี) แต่ผมใช้สิทธิลาพักร้อนไปแล้วทั้งหมด 6 วัน ลาออกวันที่ 30 มิถุนายน บริษัทฯ จะให้จ่ายเงินคืนวันลาพักร้อนที่เกินตามสัดส่วนได้หรือไม่? เพราะที่ใช้สิทธิไปทั้งหมดบริษัทเป็นผู้อนุมัติให้ลาจึงใช้สิทธิได้ ขอบคุณครับ
โดย :Stupid
วัน/เวลา :2/8/2554 20:05:12
การจ้างงานโดยมีสัญญาจ้างเพียง 11 เดือน และไม่มีพักร้อนให้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ครับ

คือดูแล้วก็เหมือนไม่ผิด เพราะกฎหมายบอกว่า การจ้างงาน 12 เดือนต้องมีวันหยุดพักร้อนให้ 6 วัน
โดย :Titan
วัน/เวลา :12/8/2554 1:22:33
สวัสดีค่ะหนูเป็นนักศึกษาค่ะมีคำถามเกี่ยวกับการลาพักร้อนกรณีสะสมและไม่สะสมค่ะ กรุณายกตัวอย่างแต่ละกรณีให้หนูเข้าใจได้มั้ยค่ะ พอดีว่าจะใช้เป็นแนวทางในการทำรายงาน
โดย :aom
วัน/เวลา :13/8/2554 12:52:08
ตอบคำถามของคุณstupid -เมื่อนายจ้างเป็นผู้อนุญาตให้หยุดเกิดกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับ นายจ้างก็มิอาจเรียกร้องเอาสิทธิวันหยุดที่คุณลาเกินคืนนะครับ
ตอบคำถามของคุณtitan - ตามกฏหมายกำหนดว่าสิทธิหยุดพักร้อนของลูกจ้างจะได้รับสิทธิจำนวน ๖ วันเมื่อทำงานครบ ๑ ปี หรือนายจ้างจะให้สิทธิหยุดพักร้อนตามส่วนก็ได้ หากดูตามกฏหมายก็ต้องทำงานให้ครบ ๑ ปีถึงจะได้สิทธิลาพักร้อนได้ ๖ วันครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :13/8/2554 14:06:29
ตอบคำถามของคุณstupid -เมื่อนายจ้างเป็นผู้อนุญาตให้หยุดเกิดกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับ นายจ้างก็มิอาจเรียกร้องเอาสิทธิวันหยุดที่คุณลาเกินคืนนะครับ
เรียน คุณทนาย
เพิ่มเติมความคิดเห็นในการตอบคำถามของคุณ Stupid ว่าการที่นายจ้างอนุญาตให้ลาหยุดตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เพราะไม่รู้ว่าพนักงานจะลาออกหลังจากใช้สิทธิหมดแล้ว ทำไมบริษัทฯ จะเรียกร้องเงินคืนไม่ได้ค่ะ เพราะสิทธิการหยุดพักร้อน 1 ปีใช้ได้ 6 วัน ถ้าทำงานครึ่งปี ต้องใช้ได้ 3 วัน ดังนั้นคุณ stupid ต้องจ่่ายคืนบริษัท 3 วัน ไม่ถูกหรือค่ะ ถ้าบริษัทไม่ให้ลาในช่วงที่พนักงานต้องการ ก็อาจจะมีความใช่หรือไม่
โดย :Luck
วัน/เวลา :5/1/2555 15:02:49
เรียนถาม สิทธิการลาพักร้อนคือการใช้สิทธิของปีที่่ผ่านมา (ทำงานครบ 1 ปี) ถูกต้องมั้ยคะ หากเราจะตัดวันลาพักร้อนที่ปลายปี จะสามารถคิดเป็นสัดส่วนได้มั้ยคะ เช่น นาย ก ทำงานครบ 1 ปี 4 เดือน ในปลายปี บริษัทฯ ให้วันลาหยุดพักร้อน 8 วัน จะได้มั้ยคะ
โดย :ปุ้ย ชลบุรี
วัน/เวลา :19/4/2555 14:31:04
คุณปุ้ย ชลบุรี กรณีตามคำถามของคุณหากจะตัดพักร้อนตอนช่วงสิ้นปี สามารถทำได้ครับ เพราะจะได้ง่ายและสะดวกในการพิจารณาการลาพักร้อนของพนักงานในปีต่อๆไป
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :20/4/2555 8:53:09
สวัสดีค่ะ ขอเรียนถามว่าถ้าได้รับวันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี แล้วใช้วันหยุดพักร้อนหมดไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรง และก็จะลาออก นายจ้างแจ้งแจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินทดแทนวันหยุดพักร้อนที่ใช้เกินที่กำหนดไปคืนให้ทางบริษัท เลยอยากทราบว่าทางนายจ้างจะทำได้หรือเปล่า คือตอนแรกทางนายจ้างแจ้งมาว่าสามารถใช้วันหยุดได้แค่3 วันในช่วงครึ่งปีแรก และอีก 4 วันในช่วงครึ่งปีหลัง ถ้าลาออกก่อนแล้วใช้เกินต้องจ่ายเงินค่าใช้วันหยุดพักร้อนที่เกินไป
โดย :มาดาม
วัน/เวลา :19/5/2555 16:53:07
คงจะไม่ได้นะครับเพราะบริษัทเป็นผู้กำหนดและอนุญาตให้ใช้สิทธิพักร้อนนี่ครับ จะมาเรียกคืนคงไม่ได้และไม่มีกฏหมายกำหนดให้นายจ้างเรียกคืนได้ด้วย
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :21/5/2555 7:39:01
สอบถามค่ะ ถ้า พนักงาน เริ่มงาน 4/4/54 ครบ 1 ปีที่ 4/4/55 แบบนี้ไปจนถึงสิ้นปี พนักงานได้สิทธิลาพักร้อนกี่วันค่ะ นับแบบไหนค่ะ นับจาก 4/4/55-4/4/56 หรือนับจาก 4/4/55-31/12/55 ค่ะ
โดย :ปุ๊ก
วัน/เวลา :3/7/2555 11:20:02
สวัสดีค่ะ ดิฉันทำงานบริษัทเอกชนทำงานมาครบ 1 ปีในวันที่ 21-11-2555 ได้สิทธิ์ลาพักร้อนเพียง 0.5 วันซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหน ถามฝ่ายบุคคลก็ไม่ให้คำตอบที่ชัดเจน และสิทธิ์พักร้อนนี้ต้องใช้ภายใน 31-12-2555 อยากถามว่าดิฉันจะเรียกร้องอะไรได้มั้ย และในปีที่สองดิฉันจะต้องได้วันลาพักร้อน 6 วันตามกฏหมายหรือไม่ (ถ้าได้แค่ 2หรือ3วันบริษัทผิดมั้ยพนักงานหลายคนเคยบอกว่าได้ตามอายุงาน)
โดย :เปิ้ล
วัน/เวลา :15/12/2555 15:47:57
หากดูตามข้อเท้จจริงที่คุณถามมาคุณก็ได้สิทธิวันพักร้อนจำวน 6 วันแล้วครับ หากนายจ้่างไม่ยอมให้คุณหยุดพักร้อนก็สามารถทำได้เพราะคุณต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการลาพักร้อนในข้อบังคับของบริษัทด้วย
เมื่อถึงสิ้นปีนายจ้างไม่ยอมให้หยุดนายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายให้เป็นเงินค่าจ้างสำหรับวันพักร้อยที่คงเหลืออยู่ครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :16/12/2555 21:51:00
สวัสดีค่ะ ดิฉันทำงานที่บริษัทเอกชนมา 5 ปี ขอเรียนถามว่าถ้าได้รับวันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี แล้วจะใช้วันหยุดพักร้อนพร้อมกับยืนใบลาออกในเดิอนมกราคมค่ะ จะทำได้หรือเปล่าค่ะ
ดิฉันจะยื่นวันลาออกวันที่ 15 มกราคม 2556 และจะใช้พักร้อน 7 วันเลยค่ะ โดยจะเริ่มลาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 ตั้งแต่เดือนแรกของปีได้ไมค่ะ

ตอบทาง E-Mail ดิฉันได้หรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย :เมฑาพร
วัน/เวลา :21/12/2555 16:00:25
คุณจะใช้สิทธิพักร้อนพร้อมกับการยื่นใบลาออก คุณก็สามารถทำได้แต่นายจ้างเขาจะอนุมัติให้คุณลาหยุดพักร้อนในช่วงเวลาที่คุณต้องการหรือไม่ ก็อยู่ที่ผู้อนุมัติการลาหยุดพักร้อนว่าเขาจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติคุณก็หยุดไม่ได้ ถ้าอนุมัติคุณก็หยุดได้ กรณีไม่อนุมัติคุณก็จะได้รับเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนที่คุณยังไม่ได้ใช้สิทธิครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :25/12/2555 7:03:19
ขอบคุณค่ะ
โดย :เมฑาพร
วัน/เวลา :25/12/2555 10:22:29
ดิฉันเข้างาน 25 พ.ย. 53
ปีที่ 1 25 พ.ย. 53 ถึง 15 พ.ย. 54 ได้พักร้อน 5 วัน
ใช้สิทธิ์ลาในช่วง 16 พ.ย. 54 ถึง 15 พ.ย. 55 (หมด)
ปีที่ 2 25 พ.ย. 54 ถึง 15 พ.ย. 55 ได้พักร้อน 9 วัน
ใช้สิทธิ์ลาในช่วง 16 พ.ย. 55 ถึง 15 พ.ย. 56
ถ้าดิฉันลาออกจากงานวันสุดท้ายวันที่ 15 ม.ค. 56
ดิฉันสามารถใช้สิทธิลาพักร้อน 9 วันนั้นได้หรือไม่ค่ะ ทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่าสามารถใช้สิทธิลาได้แค่ 1 วัน เท่านั้น
อย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะ
โดย :นางสาวข้องใจ
วัน/เวลา :25/12/2555 17:10:57
มีกรณีในบริษัท ตรงกับคุณเปิ้ล หากทำงานครบ 1 ปี ในวันที่ 21-11-2555 ได้วันลา 6 วัน หากนายจ้างไม่ให้ลาพักร้อนในช่วง 22-11-55 ถึง 30 -12-55 นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินทดแทน ทั้ง 6 วัน เลยหรือครับ
โดย :หนุ่ย
วัน/เวลา :26/12/2555 16:47:22
จำนวนวันพักร้อนเหลือเท่าใดก็ต้เองจ่ายเท่านั้น
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :27/12/2555 8:39:00
ดิฉันเริ่มทำงานที่บริษัท แห่งหนึ่งตั้งแต่ปี53มีสิทธใช้พักร้อน6วัน พอเข้าปี56ก้ได้พักร้อน6วันเหมือนเดิมต้องอยู่ครบ4ปีนายจ้างจะเพิ่มพักร้อนอีก2วันเป็น8วัน ในกรณีปีนี้มีพักร้อนคงเหลืออยู่6วัน ใช้ไปแล้ว2วันเหลือ4วัน แต่ดิฉันได้ยื่นใบลาออกวันที่19/3/56 ต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้าภายใน15วันแต่ดิฉันเหลือพักร้อนอยู่4วัน ได้ถามฝ่ายบุคคลว่า สามารถใช้พักร้อนที่เหลือลาได้หมดเลยหรือเปล่า ฝ่ายบุคลบอกว่าใช้ไม่ได้ ต้องเฉลี่ยใช้2เดือนต่อ1วันและพักร้อนที่เหลือ4วันไม่สามารถลาได้และไม่มีเงินทดแทนพักร้อนที่เหลือ4วัน อย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะ
โดย :หวาน
วัน/เวลา :24/3/2556 18:46:29
ตามคำถามหากคุณมาวันลาพักร้อนเหลือหากนายจ้างไม่จัดวันพักร้อนให้นายจ้างก็จะต้องจ่ายให้เป็นเงินค่าจ้างแทนวันหยุดครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :26/3/2556 7:06:46
บัตรตรอกพนักงาน ซึ่งอยู่ๆทางบริษัทก็ติดป้ายประกาศขึ้นมาว่า ถ้าไม่มีการตรอกบัตรเข้าเวลาการทำงานจะหักเงินเป็นจำนวน 20 บาท และถ้ามาสายหักนาทีละ 2 บาท อยากทราบว่าบริษัททำถูกต้องหรือไม่ครับ
โดย :luck
วัน/เวลา :23/7/2556 9:08:23
การที่บริษัทไม่มีการจัดตารางการพักร้อนของพนักงานมีแต่เอกสารการลากิจและสำหรับการลากิจบริษัทสามารถหักเงินจากเงินเดือนได้หรือไม่ในตามกฎหมาย และอยากทราบว่าบริษัทต้องจัดตารางการพักร้อนให้ถูกต้องด้วยหรือไม่ครับ
โดย :luck
วัน/เวลา :23/7/2556 9:16:39
บริษัทแต่ก่อนก็จะมีใบเงินเดือนให้เซ็น ระยะหลังไม่เคยมีใบเงินเดือนให้พนักงานเลยซักครั้ง เลยไม่ทราบว่าได้เงินเดือนครบหรือไม่และมีการหักอะไรบ้าง และไม่ทราบเลยว่าทำโอทีได้เงินจำนวนเท่าไร อยากทราบว่าบริษัทได้ทำผิดกฎหมายการแรงงานหรือไม่ครับ
โดย :luck
วัน/เวลา :23/7/2556 9:27:49
กรณีของคุณluck
-การที่บริษัทประกาศหักเงินถือขัดต่อกฏหมายครับ
-ตามกฏหมายนายจ้างตต้องกำหนดวันหยุดพักร้อนแต่ไม่จัดและให้หยุดพักร้อนนายจ้างต้องจ่ายคืนเป็นเงินเท่ากับเงินค่าจ้างต่อวันให้ลูกจ้าง
-การลากิจนายจ้างอาจกำหนดไม่จ่ายเงินค่าจ้างในวันลากิจได้ครับไม่ผิดกฎหมาย
-นายจ้างมีหน้าที่จพต้องทำเอกสารใบรับจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างครับไม่มีก็ผิดกฎหมายครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :26/7/2556 12:23:54
ขอบพระคุณมากครับ คงไม่มีพนักงานคนไหนกล้าที่จะเข้าไปคุยกับนายจ้างหรือหัวหน้าในเรื่องการพักร้อนควรต้องทำอย่างไรดีครับ เพราะอยากจะใช้สิทธิในการลาพักร้อนมากกว่าที่จะใช้สิทธิลากิจครับ และถ้าเราขอเอกสารใบรับจ่ายเงินค่าจ้างแล้วก็ยังไม่ได้ควรทำอย่างไร การที่ผมใช้สิทธิลาพักร้อนก็เพื่อที่จะพาแม่ไปตรวจสุขภาพที่หมอได้นัดไว้แค่นั้นเองครับ
โดย :luck
วัน/เวลา :2/8/2556 12:45:23
บริษัทที่ดิฉันทำงานมีระเบียบเรื่องลาพักร้อนว่า เมื่อผ่านทดลองงานสามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามปีปฏิทิน
และพนักงานครบ 1 ปี ได้ 10 วัน
พนักงานครบ 2 ปี ได้ 11 วันและเพิ่มปีละ 1 ปีละ 1 วัน
แต่เริ่มงาน 21 มิย.52 ลาออก 30 กค 56 ใช้ ไป 10 วัน
แต่โดนหักเงินคืนพักร้อนเกินสิทธิ์ 3 วัน เพราะว่าใช้สิทธิ์ก่อนวันที่31 ธค 56 อยากทราบว่าถูกต้องหรือไม่โดย :สะอาด ใจดี
วัน/เวลา :5/8/2556 22:55:00
กรณีตามคำถามคุณluckทนายขอให้คุณอ่านระเบียบและทำตามระเบียบเรืีองการลาพักร้อนครับกำหนดอย่างไรก็ทำตามขั้นตอนตามนั้นครับ
@กรณีของคุณสะอาดฯเมื่อใช้สิทธิลาพักร้อนไปแล้วและนายจ้างอนุมัติการลาหยุดไปแล้วจะหักเงินค่าจ้างเพื่อคืนการใช้สิทธิลาพักร้อนเกินไม่ได้ผิดกฏหมายครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :7/8/2556 7:25:30
สวัสดีค่ะทนายป๊อด ส่งเรื่องขอลาพักร้อนล่วงหน้าแล้วแต่หัวหน้าไม่ยอมอนุมัติ ถ้่าหยุดพักร้อนไปเลยก็ผิดอีกเป็นแบบนี้บ่อยมากค่ะทำอย่างไรดีคะ
โดย :Treethip
วัน/เวลา :1/9/2556 14:33:17
สวัสดีครับ ผมเริ่มงาน 29 กค.54 - กย.56 ไม่เคยใช้สิทธิ์ลาพักร้อน แต่ผมยื่นใบลาออก วันที่ 5 กย.56 มีผลวันที่ 5 ตค.56 โดยผมขอใช้สิทธิ์ลาพักร้อน 6 วัน ตามที่บริษัทกำหนด โดยจะทำงานถึงแค่วันที่ 28 กย.56 แต่ทางบริษัทบอกว่าไม่ได้ ห้ามลา ต้องลาครั้งละไม่เกิน 3 วัน ต่อเนือง 6วันไม่ได้ มิฉะนั้นจะสั่งบล็อกเงินเดือน ไม่ทราบว่ามีกฎแบบนี้ด้วยหรือครับ แล้วบริษัทมีสิทธิ์ทำแบบนั้นได้หรือไม่ และผมจะสามารถลาต่อเนื่อง6วันได้หรือไม่ครับ
โดย :หาคนช่าย
วัน/เวลา :21/9/2556 17:03:25
สวัสดีค่ะ รบกวนถามว่า
1.ถ้าเรามีสิทธิลาพักร้อนได้แค่2วัน แต่เรามีความจำเป็นต้องลางานทั้งหมดรวม5วัน ซึ่งจะลางานช่วง ธค 56 นี้ ได้แจ้งกับนายจ้างล่วงหน้า เป็นเวลา2เดือน แต่นายจ้างไม่อนุญาติ ทำอย่างไรได้บ้างค่ะ เพราะได้จองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วเรียบร้อย เลื่อนวันเดินทางไม่ได้ด้วยค่ะ และไม่ได้ไปตปท คนเดียว ถ้าเลื่อนก็ต้องเลื่อนทุกคน มันกระทบต่อคนร่วมทางเยอะมากค่ะ
2.ถ้าหากหยุดไปเฉยๆเลย โดยอ้างว่าป่วย แต่อานจะมีใบรับรองแพทย์หรือไม่มี จะมีผลอย่างไรบ้างค่ะ ต่อกฏหมายแรงงานบ้างค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
โดย :นู๋จำไม
วัน/เวลา :17/10/2556 10:35:08
เรียนคุณทนายกระผมทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งผมได้ทำการลาพักร้อน2วันและได้ทำการลาล่วงหน้าเป็นเวลา1เดือนตามกฏระเบียบของทางบริษัทแต่ปรากฏว่าทางบริษัทได้หักเบี้ยขยันผมพอผมไปถามนายจ้างเขาบอกว่าลาพักร้อนก็หักเบี้ยขยัน ซึ่งผมอยากทราบว่าตามกฏหมายแล้วการลาพักร้อนมีผลต่อเบี้ยขยันหรือสวัสดิการอื่นหรือเปล่าครับ..... ขอบพระคุณมากครับอยากรู้ไว้เป็นกรณีศึกษาครับ
โดย :อนุชิต ศรีสุยงค์
วัน/เวลา :24/10/2556 7:56:13
กรณีของคุณอนุชิต
เบี้ยขยันเป็นสวัสดิการที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และมิใช่สวัสดิการที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างจะกำหนดเงื่อนไขในการที่ลูกจ้างจะได้รับเงินเบี้ยขยันไปผูกกับวันลาพักร้อน วันลาอื่นๆก็ได้
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :24/10/2556 21:01:04
ข้อกำหนดเกี่ยวการลาพักร้อน สูงสุดแล้วแต่ที่บริษัทกำหนดหรือคะ 6 วัน ถึง 15 วันได้ไหมค่ะ และการกำหนด
พักร้อน ทำงาน 1 ปี = 6 วัน ถ้าเข้าปีที่ 2 เราเพิ่มให้ปี
1 วันได้ไหมค่ะ หรือยังไงค่ะรบกวนช่วยแนะนำให้หน่อย
ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
เกศราภรณ์
โดย :เกศราภรณ์
วัน/เวลา :26/10/2556 13:17:07
กรณีตามคำถาม ตามกฏหมายแรงงานไม่มีการกำหนดห้ามมิให้นายจ้างกำหนดวันลาพักร้อนเกินว่าจำนวน 6 วัน ครับดังนั้นหากนายจ้างประสงค์ที่จะให้วันพักร้อนมากกว่าที่กฏหมายกำหนดก็สามารถทำได้ครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :30/10/2556 22:27:14
ดิฉันได้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าเมื่อ 24 มิ.ย 56 และทางบริษัทให้ดิฉันพ้นสภาพวันที่ 24 กรกกฎาคม56 และดิฉันก็ได้ยื่นใบลาล่วงหน้า โดยใช้วันลากิจ 3 วัน(ไปทำใบขับขี่2วัน +ตรวจสุขภาพ 1 วัน)และ พักร้อนไป 4 วันและขาดงาน 1 วัน ในอาทิตย์สุดท้ายซึ่งจะชนวันพ้นสภาพลาออก หัวหน้าอนุมัติพักร้อน4 วันแล้ว แต่ฝ่ายบุคคลเรียกคุย.... ทำให้หัวหน้าเปลี่ยนคำพูดเป็นไม่อนุมัติ และฝ่ายบุคคลปฎิเสธการจ่ายเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแม้แต่บาทเดียว ซึงดิฉันมีอายุงาน 4ปี232 วันโดยข้อกำหนดกองทุนจะคืนสมทบ100%เมื่อครบ 2 ปี อยากทราบว่าฝ่ายบุคคลทำถูกต้องมั้ยค่ะ
โดย :มลฤดี ศิรนานนท์
วัน/เวลา :17/11/2556 20:22:06
ลาพักร้อนได้หกวัน แต่ทางบริษัทให้4วัน อ้างว่าเอาไปใส่วันเทศการวันหยุดเช่น ปีใหม่ แบบนี้ผมมีสิทธิทวงวันหยุดลาพักร้อนได้หรือป่าวครับ
โดย :ดต้ง
วัน/เวลา :21/11/2556 8:59:15
บริษัทฯมีสวัสดิการลาพักร้อนในตำแหน่งสูงกว่าผู้จัดการจะได้ 25 วันต่อปี และระดับผู้จัดการสามารถลาได้ 15 วัน ระดับลูกน้องได้ 7 วัน ถ้าจะลดวันพักร้อนลงค่ะ เหลือ 10 ,10 และ 7 หรือจะใช้เท่ากันหมดค่ะ 7 วันแล้วปรับขึ้นทีละวันเช่นปีที่ 2 เพิ่มให้อีก 1 วัน ขอสอบถามที่ค่ะว่าทำได้หรือไม่คะ
โดย :ตุ๊ก
วัน/เวลา :26/11/2556 15:52:58
ทนายขอตอบคำถามของคุณดตังดังนี้ครับการลาพักร้อนนายจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้หยุดงานครับเมื่อนายจ้างจัดวันหยุดให้ไปครบตามสิทธิเมื่อถึงตอนสิ้นปีวันหยุดของคุณยังเหลืออยู่นายจ้างก็ต้องจ่ายให้เป็นเงินครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :29/11/2556 13:09:04
สวัสดีค่ะทนายป๊อด คือว่าดิฉันเริ่มงาน
ก.ย.54 - ธ.ค.54 บริษัทฯเฉลี่ยให้วันลาพักร้อนมา 2 วัน ใช้ในปี 55
แล้วมาเริ่มคิดการให้วันพักร้อนใหม่ ม.ค.55 - ธ.ค.55
ได้มา 6 วัน กำหนดให้ใช้ในปี 56
ม.ค56 - ธ.ค.56 ได้ 6 วันให้ใช้ได้ในปี57 แต่ดิฉันลาออกวันที่ 16/ธ.ค/56 อยากถามว่าดิฉันมีสิทธิได้วันพักร้อนของปี 56 หรือไม่ค่ะ ทางบริษัทฯบอกว่าไม่ได้ ต้องรอให้ถึง ม.ค.57 ก่อน
โดย :อร
วัน/เวลา :1/12/2556 22:09:34
เรียนคุณอร
หากเป็นกรณีลาออกจะไม่ได้รับสิทธิพักร้อนสิทธิตามส่วนครับ เว้นเป็นการใช้สิทธิสะสมวันพักร้อนในปีก่อนครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :5/12/2556 10:20:05
ตามกฏหมายถ้าใช้วันลาพักร้อนจะโดนหักเบี้ยขยันมั้ยคะ
โดย :กุ้ง
วัน/เวลา :27/12/2556 15:32:52
คุณกุ้งปัญหาของคุณทนายขอตอบดังนี้ครับ การหักเบี้ยขยันไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ครับ แต่เป็นกรณีที่นายจ้างเขากำหนดให้เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่กฏหมายกำหนดไว้ ดังนั้นนายจ้างจะกำหนดอย่างไรก็ได้ครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :31/12/2556 8:38:05
ขอรบกวนสอบถาม
ดิฉันเริ่มงาน13 มิย.54 ได้ปฏิบัติ มาจนถึง 20 ธค.56
ได้เขียนใบลาออก ล่วงหน้า ไว้ ได้ออก 20 มค.57
มีสิทธิลา พักร้อนได้ 6 วัน
ขอสอบถามว่า ดิฉันสามารถใช้ได้หมดเลยไหมคะ
หรือใช้ได้กี่วัน และวันที่ 20 มค.57 ต้องมาปฏิบัติงาน
จริงไหมคะ แล้ววันลากิจบริษัท สามารถใช้ได้ไหมคะ
รบกวนช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากคะ

โดย :อรนิดา
วัน/เวลา :7/1/2557 10:45:15
กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ
ในระหว่างที่คุณยังคงมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่ไปจนกระทั่งวันที่20มกราคม57คุณสามารถใช้สิทธิในการลาประเภทต่างๆได้โดยจะต้องปฎิบัติตามระเบียบที่นายจ้างกำหนดไว้
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :7/1/2557 22:21:54
ขอสอบถามด่วนมากค่ะ เพื่อแก้ไขระเบียบบริษัท
เมื่อพนักงานเข้างาน วันที่ 16 กันยายน 2557 ระยะเวลาผ่านโปร 4เดือน ซึ่งก็จะผ่านโปร ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ซึ่งวันลาพักร้อน ปี2556 เท่ากับตัดไป พนักงานไม่ได้รับสิทธินั้น แต่เมื่อวันลาพักร้อนของบริษัท ปี 2557 ออกมา กับบอกว่า วันลาพักร้อนสำหรับปี 2557 มีแค่1.75 วัน เท่ากับว่า ปี 2557 ลาพักร้อนมีแค่ 1.75 วัน ซึ่งบริษัทเอาเวลาของปี 2556 ตัดสิ้นปี คือ 31 ธันวาคม 2556 ทำให้วันลา ปี 2557 มีแค่ 1.75 วัน ตั้งแต่เริ่มงาน 16 กันยายน 2556 - ธันวาคม 2557 ซึ่งมันดูไม่ยุติธรรมกับลูกจ้างเลย ช่วยแก้ไขและตอบคำถามนี้อย่างเป็นทางการได้มัยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ซึ่งจิงๆๆแล้ว พนักงานควรที่ จะได้วันลา 6 เต็มในปี 2557 แต่จะมีสิทธิลาได้ในกรณีที่ผ่านโปรแล้วเท่านั้น ถูกต้องมัยค่ะ
โดย :ศิริ
วัน/เวลา :23/1/2557 21:41:19
สอบถามค่ะ ส่งใบลาพักร้อนไปล่วงหน้าประมาณ 10 วัน แต่นายจ้างไม่แจ้งให้ทราบว่าไม่อนุมัติ พอกลับมาแล้วบอกว่าให้ leave without pay คือการลางานโดยไม่รับเงินเดือน เท่ากับเราถูกหักเงินเดือนไปเท่ากับจำนวนวันลาพักร้อน แบบนี้ถือว่านายจ้างทำผิดกฏหมายแรงงานหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
โดย :nat
วัน/เวลา :3/2/2557 16:10:42
ถ้าเรายื่นใบลาออกแล้วเราไม่สามารถใช้สิทธิ์ลาพักร้อนร้อนได้อีกเหรอครับ(ช่วยหน่อยนะครับ)
โดย :สุเมธ
วัน/เวลา :4/2/2557 11:26:39
กรณีของคุณnat ทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ- การใช้สิทธิลาหยุด พนักงานควรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานเกี่ยวเรื่องการลา หากไม่ปฏิบัติหรือนายจ้างไม่อนุมัติให้ลา นายจ้างก็ถือว่าการลาดังกล่าวเป็นการขาดงาน นายจ้างงดจ่ายค่าจ้างได้ครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :8/2/2557 8:54:56
กรณีของคุณสุเมธ.
ตอบ: การกำหนดวันหยุดพักร้อนเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะเป็นผู้กำหนดครับ เมื่อนายจ้างไม่กำหนดหรือเราไม่ได้แจ้งขอใช้สิทธิพักร้อน เราก็ไม่สามารถใช้สิทธินั้นได้ครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :8/2/2557 8:57:20
กรณีบริษัทระบุให้พนักงาน กำหนดตารางวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามสิทธิ์ที่พนักงานแต่ละพึงได้รับ และต้องมีวันหยุดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 หรือ 5 วันทำการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
เมื่อพนักงานกำหนดเวลาส่งให้ฝ่ายบุคคลแล้ว หากพนักงานไม่หยุดตามวันและเวลาดังกล่าว และไม่ยื่นเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบ ฝ่ายบุคคลจะถือว่าพนักงานผู้นั้น ใช้สิทธิกาาลาพักผ่อนโดยปริยาย
เรื่องเช่นนี้ บริษัทสามารถกระทำได้หรือ และมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
โดย :ทิชา
วัน/เวลา :17/2/2557 13:57:58
ดิฉันต้องไปต่อใบขับขี่ ตามกฏหมายใช้ลากิจได้มั้ยค๊ะ เพราะทางบริษัทบังคับให้ใช้เป็นพักร้อนแทนค่ะ
โดย :colgate
วัน/เวลา :18/2/2557 11:51:24
กรณีตามคำถามในกระทู้ข้างต้นของคุณทิชา ทนายขอตอบดังนี้ครับ
-สิทธิของคุณก็ยังคงอยู่ครับ ตามกฏหมายเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีครับเมื่อนายจ้างไม่อนุญาตให้หยุดหรืไม่จัดวันหยุดพักร้อนให้ นายจ้างก็จะต้องจ่ายให้เป็นเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :19/2/2557 23:16:57
ตอบคำถามของคุณcolgate การลากิจคุณก็ควรต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯทีกำหนดไว้นะครับ ว่าการลาไปติดต่องานราชการถือว่าใช้สิทธิลาประเภทใด ในกฏหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้กำหนดไว้ครับเรื่องการลากิจ ให้นายจ้างกำหนดขึ้นมาเองครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :19/2/2557 23:19:02
สวัสดีครับผมทำงานมาครบ1ปีได้สิทธิ์ลาพักร้อน6วันแต่ผมไม่สามารถลาพักร้อนได้ สอบถามจากบริษัทเนื่องจากต้องลากิจให้หมดก่อนถึงจะลาพักร้อนได้และการลากิจมีผลกับการขึ้นเงินการจ่ายโบนัสแบบนี้เอาเปรียบพนักงานเกินไปหรือปล่าวครับและผิดกฎหมายหรือปล่าวครับ
โดย :นฤพล
วัน/เวลา :28/2/2557 14:14:52
ทำงานในวันหยุดนายจ้างคิดค่าแรงให้แค่1แรงเรียกร้องได้ไหม๊ครับ เป็นร้านอาหารครับจดทะเทียนถูกต้องของต่างชาติ ต้องร้องเรียนที่แรงงานจังหวัดหรือเปล่าครับ อยู่พัทยามีที่ร้องเรียนไหม๊ครับ
โดย :ชัยวัฒน์
วัน/เวลา :6/3/2557 23:42:42
สวัสดีครับผมขอสอบถามเรื่องการลาพักร้อนหน่อยครับ
ถ้าผมทำงานในบริษัทเอกชลแห่งหนึ่งทำมาประมาน 4ปี แต่ปีนี้ผม จะขอลางานในวันที่ 19-03-14 ส่งใบลาให้หัวหน้าเซ็นเพื่ออนุมัติการลา
แต่หัวหน้าไม่เซ็น และบอกไม่ให้ลา ผมเลยอยากถามว่าผมมีสิทธิที่จะลาพักร้อนหรือไม่ครับ
เพราะวันนั้นผมรับงานนอกต้องไปดูหน้างาน
และตรงกับวันที่ ที่มีคนมาตรวจสอบแผนกพอดีนะครับ

คำถามคือผมมีสิทธิที่สามารถจะขอใช้สิทธิการลาพักร้อนได้หรือไม่ได้ครับ

ขอบคุณครับ
โดย :ผู้อยากรู้
วัน/เวลา :15/3/2557 10:26:50
กรณีตามกระทู้ทั้งสามคนที่ถามมาทนายขอตอบรวมๆดังนี้ครับ
-การหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างจะต้องเป็นคนจัดวันหยุดให้ กรณีลูกจ้างขอลาหยุดแต่นายจ้างไม่อนุญาตก็เป็นสิทธิของนายจ้าง
-สิ้นปีหากนายจ้างไม่จัดวันหยุดหรือจัดแล้วแต่มีวันหยุดคงเหลืออยู่ให้นายจ้างคืนเงินให้แทนวันหยุดครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :18/3/2557 6:03:06
รบกวนสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับวันพักร้อนค่ะ
ดิฉันเริ่มงานวันที่ 1 มีนาคม 2556 และ ลาออก วันที่ 21 มีนาคม 2557 คือ ทำงานได้ 1 ปี กับ อีก 20 วัน และ ยังไม่ได้ใช้สิทธิลาพักร้อนค่ะ

อยากทราบว่า ดิฉันลาออกจากงาน นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าวันลาพักร้อนหรือไม่
*** ถ้าจำเป็นต้องจ่าย แต่ เขาไม่จ่ายจะทำอย่างไรค่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะ
โดย :แอน
วัน/เวลา :1/4/2557 12:36:57
กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้
-จากข้อเท็จจริงพบว่าคุณทำงานมาครบ๑ปีสิทธิในการหยุดพักร้อนจะได้จำนวนตามที่กฎหมายกำหนดวันจำนวน6วันครับแต่เมื่อคุณทำงานต่อจนถึง21มีค.สิทธิลาพักร้อนของคุณก็จะเกิดขึ้นอีกในปีที่สองครับ ดังนั้นสิทธิที่คุณจะได้รับคือจำนวน6วันทำงานเท่านั้นครับเป็นสิทธิของปีก่อนครับ คุณก็ควรจะใช้สิทธิก่อนวันลาออกมีผลครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :25/4/2557 15:42:29
รบกวนหน่อยค่ะ คือหนูอยากรู้สิทธิพักร้อนของหนู ..คือหนูเริ่มเข้างานวันที่ 1ก.พ.56 ครบปีคือ 31มค57 หนูอยากทราบว่าในปี57นี้หนูมีสิทธิได้พักร้อนหรือไม่และถ้าได้ๆกี่วัน เพราะทางบริษัทบอกว่าหนูยังไม่ได้ในปีนี้เพราะหนูเข้างานคาบเกี่ยวระหว่างปีทางบริษัทไม่มีนโยบายปันส่วนวันหยุด ..แล้วถ้าเป็นอน่างนั้นไม่เท่ากับหนูต้องทำงาน23เดือนหรือค่ะถึงจะได้มีสิทพัก
โดย :น้ำ
วัน/เวลา :27/7/2557 23:15:39
กรณีตามคำถามของคุณน้ำทนายขอตอบว่า คุณได้รับสิทธิการลาพักร้อนจำนวนวันที่ระเบียบกำหนดไว้ครับ ปกติกำหนดไว้จำนวน 6 วันทำงาน และการทำงานในปีที่สองก็ได้รับตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่ทำงานเช่นทำงานสองเดือนได้วันพักร้อนจำนวน 1 วันครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :1/8/2557 10:41:14
คือดิฉันอยากจะถามว่าทางบริษัทของดิฉันเขามีพักร้อนปีล่ะ15วัน ตามกฎหมายแรงงานได้6วันที่เหลือเขามีสิทธิที่จะไม่ให้เราใช้ได้หรือป่าวค่ะ ที่ดิฉันต้องถามแบบนี้เพราะวา หนง.ของดิฉันเขาไม่ยอมอนุมัติให้ค่ะ มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดจนทนไม่ไหวแล้วจิงๆถ้าอย่างนั้นจะมีวันลามาให้ทำไมจิงมั้ยค่ะ แบบนี้เราจะทำอะไรได้บ้างค่ะ
โดย :A
วัน/เวลา :30/11/2557 8:05:00
อยากจะทราบว่า หากทำงานครบปีนึงแล้ว มีสิทธิ์ลาพักร้อน 6 วัน ใช้ไปแล้ว 4 วัน เหลืออีก 2 วัน แล้วไม่สามารถทบยอดวันหยุดพักร้อนไปในปีถัดไปได้ เลยจะใช้สิธ์ลาพักร้อน อีก 2 วัน ในวันที่ 29-30 ธันวาคมนี้ ยื่นขอลาพักร้อนไป นายจ้างไม่เซ็น อณุมัติ หากจะหยุดก็หยุได้แต่จะโดนหักเงิน อยากทราบว่า ตามจริงแล้วนายจ้างมีสิทธิ์หักเงินเรามั้ยคะ
โดย :gung
วัน/เวลา :24/12/2557 12:05:07
บริษัทกำหนดให้ลาพักร้อนของปี 2557 ได้ 6 วันแต่ลูกจ้างไม่ได้ใช้นายจ้างจะบังคับให้ใช้สิทธิ์ของปี 2557 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถ้าลูกจ้างไม่ใช้ตามกำหนดนายจ้างก็จะตัดสิทธิ์ทิ้งโดยไม่จ่ายคืนเป็นเงินนายจ้างทำแบบนี้ได้ไหมครับ
โดย :ซ้ง
วัน/เวลา :8/1/2558 12:36:04
กรณีตามคำถามของคุณA ทนายขอตอบว่า หากนายจ้างไม่ได้กำหนดวันลาพักร้อนหรือไม่อนุญาตให้ลาหยุดพักร้อน ถึงสิ้นปีนายจ้างจะต้องจ่ายให้เป็นเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนที่ยังไไม่ได้ใช้สิทธิครับ กฏหมายกำหนดไว้ชัดเจนครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :12/1/2558 8:01:42
กรณีตามคำถามของคุณ Gung ทนายขอตอบว่า
คุณต้องกลับไปดูที่ระเบียบข้อบังคับในการทำครับ ว่าสามารถให้สะสมวันหยุดพักร้อนที่เหลือไปรวมกับวันพักร้อนของปีถัดไปหรือไม่ครับ กำหนดอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :12/1/2558 8:04:50
กรณีตามคำถามของคุณซ้ง ทนายขอตอบว่า

ตามกฏหมายนายจ้างมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดให้หยุดพักร้อน เมื่อนายจ้างหำหน้าที่ตามกฏหมายแล้วแต่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามนายจ้างอาจพิจารณาลงโทษได้ และนายจ้างอาจใช้สิทธิให้ทุกคนใช้สิทธิลาพักร้อนไปพร้อมๆกันได้โดยกำหนดให้หยุดวันใดวันหนึ่งเป็นต้น
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :12/1/2558 8:08:40
ครบทดลองงาน บริษัทฯ ให้พักร้อน 6 วัน หกวันนี่ไม่ทราบว่าสิทธิลาพักร้อน จะใช้ได้ในปีที่หนึ่งหรือปีที่สองคะ รบกวนรายละเอียด
ขอบคุณคุ
โดย :ฟ้าใสใจดี
วัน/เวลา :28/1/2558 14:42:13
ขึ้นปี2558 ผมได้วันหยุดพักร้อน10วัน และได้ใช้วันหยุดเอ็กตร้าของวันที่1มค.2558ไปแล้ว ทีนี้ผมได้ยื่นใบลาออกเมื่อวันที่2กพ.2558 แต่มีเหตุทีผมจะาอีก ทางนายจ้างบอกผมว่า ผมไม่มีสิทธิใช้สิทธิลาพักร้อนได้ เนื่องจากได้ยื่นใบลาออกแล้ว ผมเลยงง ทั้งที่ผมยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ ทั้งที่วันหยุดพักร้อนของผมยังมีอีก10วัน ผมไม่รู้ข้อกฎหมายข้อนี้เลย ผมมีสิทธิใช้ลาพักร้อนได้ไหมครับคุณทนายครับว
โดย :วิชาญ
วัน/เวลา :5/2/2558 21:54:28
บริษัทให้พักร้อนได้ 6วัน/ปี วันนี้เจ้านายเพิ่งมามาแจ้งว่า ปี57 ลาพักร้อนเกินไป1วัน และเรียกเก็บเงิน ค่าลาเกิน เป็นเงินเท่ากับค่าแรงทำงาน1วัน อยากทราบว่า เจ้านายมีสิทธิทำได้หรือไม่คะ (ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนค่ะ)
โดย :to be
วัน/เวลา :17/2/2558 14:01:48
ผมทำงานมา5ปี ทุกปีจะมีวันลาพักร้อนปีละ6วัน แต่มาปีนี้หัวหน้าบอกยกเลิกลาพักร้อนให้ลาได้ถ้าญาติพนักงานเสียชีวิต แต่ผมจะใช้สิทธิลาพักร้อน หัวหน้างานบอกว่าลาได้แต่จะหักสวัสดิการในปีนี้ และแล้วเขาก็หักเบี้ยขยันผม ซึ่งย้อนหลังของเดือนที่แล้ว ผมลาต้นเดือนมีนาคม แต่โดนหักย้อนหลัง(มค.-กพ.) เป็นเงิน1,000บาท แบบนี้ผมจะเรียกร้องอะไรได้ครับ?
โดย :ยุทธ
วัน/เวลา :6/3/2558 14:02:47
โรงงานผมเขาบอกว่าพนักงานมีสิทธิลาพักร้อนได้ แต่จะถูกหักเบี้ยขยัน อยากทราบว่าเขามีสิทธิหักเบี้ยขยันได้ด้วยหรอครับ
โดย :ออยคุง
วัน/เวลา :16/3/2558 15:52:54
ดิฉันทำงานมา 11 ปี จะยื่นใบลาออกในวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งครบ 30 วันล่วงหน้าตามระเบียบข้อบังคับ โดยมีวันลาพักร้อนของปี 2558 จำนวน 8 วัน สะสมจากปี 2557 3.5 วัน โดยรวมวันลาพักร้อน 11.5 วัน ใช้ไปล่าสุดทั้งหมด 4 วัน โดยคงเหลือ 7.5 วัน สามารถขอคืนเป็นเงินได้หรือไม่คะ
โดย :พัชรีพร ทองดี
วัน/เวลา :17/3/2558 8:34:45
กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้
ตอบ:คำถามของคุณพัชรีพรฯ ทนายได้ตอบไปแล้วครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :18/3/2558 23:27:59
ถ้าดิฉันต้องการที่จะลาพักร้อนแล้วกฏของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องลาล่วงหน้า3วันแล้วดิฉันก็ทำตามกฏแต่หัวหน้าไม่เซ็นใบลาให้ได้หรือเปล่าค่ะในเมื่อดิฉันก็ทำตามกฏแล้ว
โดย :สุธาสินี
วัน/เวลา :11/5/2558 18:54:51
ดิฉันเข้างาน เดือน ม.ค. ปี 2556 และบริษัทให้สิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วัน ในปี 2557 ดิฉันได้ใช้สิทธิครบแล้ว 10 วัน
ส่วนในปี 2558 ดิฉันก็ได้ใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนของปีนี้ไปแล้ว เป็นจำนวน 10 วัน
แต่ตอนนี้ดิฉันได้ยื่นลาออก โดยจะออกจากงานในวันที่ 1 ก.ค. 2558
ฝ่ายบุคคลแจ้งว่า ดิฉันจะต้องคืนเงินเป็นค่าใช้วันหยุดพักผ่อนเกิน จำนวน 5 วัน เพราะดิฉันทำงานในปีนี้ไม่ครบปี จึงมีสิทธิไม่ครบ 10 วัน ต้องคืนเงินตามอัตราส่วน
อยากทราบว่าบริษัทมีสิทธิหักเงินคืนหรือไม่คะ

โดย :petch
วัน/เวลา :13/5/2558 16:33:38
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com