สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
วันหยุดตามประเพณี
(Reader : 1881)
วันหยุดตามประเพณีนั้น กำหนดให้หยุด ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี และจ่ายค่าจ้างในวันหยุดเท่ากับวันมาทำงานด้วยตามกฎหมายแรงงาน ปัญหาว่าที่บริษัทฯ กำหนดวันหยุด 17 วัน โดยอีก 4 วันที่เพิ่มเข้ามานั้นให้หักเป็นวันพักร้อนของพนักงานไป หากพนักงานคนไหนที่ยังไม่มีพักร้อนก็ไม่ได้ค่าจ้างในวันที่หยุด 4 วันนั้น อย่างนี้บริษัทฯ ทำได้เหรอครับ ถ้าจะทำให้ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ
โดย : พนักงานรายวันวัน/เวลา : 19/11/2552 14:59:26
วันหยุดทั้ง ๑๗ วัน นายจ้างประกาศให้เป็นวันหยุดประเพณีหรือไม่อย่างไร เพราะกฏหมายกำหนดให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีก่อนสิ้นปีของทุกปี หากนายจ้างกำหนดว่าให้หยุดตามประเพณี ๑๗ วัน และได้จัดทำประกาศไว้ก่อนสิ้นปี กรณีนี้ถือว่านายจ้างประกาศให้เป็นวันหยุดประเพณีทุกวัน เมื่อถึงวันหยุดนายจ้างที่กำหนดนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าค่างในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างครับ
-วันหยุดพักร้อน กับ วันหยุดประเพณีต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเด็ดขาดครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :19/11/2552 21:48:55
พนักงานชั่วคราว 1-3 เดือน มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประเพณีหรือเปล่าครับ
โดย :พนง.รายวัน
วัน/เวลา :25/11/2552 13:43:59
มีสิทธิได้รับเหมือนพนักงานอื่นๆ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :25/11/2552 14:38:06
ผมทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง โดยทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน วันละ 8 ชม. หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว เรียกว่า หยุดเดือนแค่ละ 4 วัน และวันหยุดประเพณี 13 วันต่อปี มีพักร้อนอีกปีละ 6 วัน วันหยุดอื่นๆ ถ้าหยุดก็จะโดนหักคะแนนจิตพิสัยอีก มีผลต่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัส เป็นต้น

จะเห็นว่า ถ้าประเทศเรายังมีหลายๆที่ ที่ทำงานอย่างนี้ นายจ้างยึดเกณฑ์ต่ำสุด แค่ขอให้ถูกกฏหมายพอดีแป๊ะแบบนี้ ต่อไปคงมีแต่คนเป็นโรค คนไม่มีสังคม มีแต่คนเครียดๆ เด็กๆลูกๆถูกทอดทิ้ง เพราะไปใหนไม่ได้เลยทำแต่งานๆๆๆ หยุดแค่วันอาทิตย์ แค่ซักผ้า ถูบ้าน พาแม่ไปหาหมอก็หมดวันซะแล้ว คุณภาพชีวิตแย่ลงมากๆ ผมว่าคนไทยด้วยกันน่าจะช่วยกันได้ เช่น
1. ผลักดันให้การหยุดประเพณีต้องมีอย่างน้อย 20 วันต่อปี เพื่อที่บังคับให้หน่วยงานที่ยึดเกณฑ์ต่ำสุดต้องเปลี่ยนตามกฏหมาย
2. ทุกหน่วยงานต้องมีสหภาพแรงงาน จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เรียกร้องได้
3. วันพักร้อนกำหนเเป็นกฏหมายเลยว่าต้องมีอย่างน้อย 8 วันต่อปี โดยเพิ่มขึ้นอีก 1 วันต่อรอบอายุงานทุกๆ 3 ปี เพราะความจริงคือ คนไทยเป็นครบครัวใหญ่ ยิ่งเราอายุมากยิ่งมีธุระมาก เช่น มีลูก มีญาติที่แก่ชรา ต้องดูแลมากขึ้น เมื่อเราทำงานครบอายุ 45 ก็จะมีพักร้อนปีละ 15 วันเป็นต้น
4. น่าจะออกกฏหมายให้ทำงานเดือนละไม่เกิน 24 วัน หรือหยุดเสาร์เว้นเสาร์ เพื่อให้คนไทยมีครอบครับที่อบอุ่นขึ้น

ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าคิดจะทำกัน และอยากฝากคุณทนายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยทำให้ความฝันของกลุ่มแรงงานทั้งหลายที่ยังคงเผชิญชะตากรรมตามที่ผมเขียนมาเปนจริง ด้วยนะครับ

** ประเทศเราเคยประกาศเลิกทาสไปแล้วครั้งหนึ่ง และตอนนี้พวกเราผูใช้แรงงานก็กำลังจะเป็นทาสอีกครั้ง ในอีกยุคที่มีแต่ผู้อยากได้กำไร มากกว่าเห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน หากคำขอข้อที่ 1 ถึง 4 ยังคงไม่ถูกแก้ไขให้เหมาะสม ***

ขอบคุณครับ
โดย :คงมีสักวัน
วัน/เวลา :28/11/2552 22:47:38
ลูกจ้างชั่วคราว 1-3 เดือน ค่าแรง วันละ 300 บาท / วัน ซึ่งค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประเพณีหรือเปล่าครับ ..และนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประเพณีก็ได้ใช่ไหมครับ
โดย :พนง.ชั่วคราว
วัน/เวลา :30/11/2552 13:14:18
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com