สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
สิทธ์เบิกวันลาพักร้อนเป็นเงินหลังลาออก
(Reader : 2713)
ขอถามเกี่ยวกับสิทธ์เบิกวันลาพักร้อนเป็นเงินหลังลาออกครับ
คือ สมมุติ มีวันลาเหลือ 15 วัน สะสมมา 3 ปี (คิดเป็นอัตราส่วน การทำงานของปี 53 นี้แล้ว)

ถ้ายื่นลาออก มีผลวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นการทำงานวันสุดท้าย

นายจ้าง ต้องจ่ายเงินค่าจ้างจากสิทธ์การลาพักร้อนที่ยังเหลือ ใน choice ไหนครับ ระหว่าง

1. 15 วัน (เงินเดือน/30*15) ตามสิทธ์พักร้อนที่มี
2. เดือนเมษา มีวันหยุด วันที่ 3 4 6 10 11 13 14 15
นับแล้วถ้าใช้ลา 15 วัน แบบไม่รวมวันหยุด จะมีผลไปถึง วันที่ 27 เมษา 2553 รวม 27 วัน (เงินเดือน/30*27)

รบกวนด้วยครับ
โดย : gopวัน/เวลา : 1/3/2553 11:03:22
ตอบ
-ต้องเป็นการได้รับเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักร้อนที่ไม่ได้ใช้สิทธิที่เหลืออยู่จำนวน ๑๕ วันตามคำถามครับ มิใช่กรณีที่สองครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :1/3/2553 12:27:03
รบกวนถามต่ออีกนิดนะครับ
ข้อมูลตามนี้ครับ
1.ผมแจ้งลาออกไป วันที่ 9/02/2553
2.ตามข้อตกลง บ. มี Notice period ก่อนลาออก 8 สัปดาห์ (56 วัน calendar day)
3.บ เงินเดือนออกทุกวันสิ้นเดือน ถ้าสิ้นเดือนตรงกับวันหยุด ร่นขึ้นมาวันทำงานสุดท้าย ที่ถัดขึ้นมา เช่น เดือน กพ 53 ก็เงินเดือนออกวันที่ 26

รบกวนถามว่า
1.ตามกฎหมายไทย เข้าใจว่า notice period คือ 1 เดือน ใช่หรือไม่ครับ
2.ถ้าข้อ 1 ใช่ นับถึงเมื่อไร คือ 1 เดือนของไทยครับ
- 9 มีนาคม (นับวันตรงกันของเดือนถัดไป)
- 10 มีนาคม (นับ 30 วัน)
- 31 มีนาคม (นับเงินเดือนออก ถัดไป แบบเดียวกับการไล่ออก)

ตอนนี้คิดว่า ตัวเองคงต้องมีเรื่องฟ้องร้อง บ เรื่องกำหนดการลาออกแล้วหละครับ

โดน บ. ถ่วง ไม่ให้ออก และถ้าจะใช้พักร้อนไปทำงาน ก็ขู่ว่าจะเอาเรื่องครับ ทั้งๆ ที่ ไม่มีงานค้างถ่ายงานหมดแล้ว
โดย :gop
วัน/เวลา :3/3/2553 23:07:54
- ข้อ1 . คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
- ข้อ2 . ให้ใช้วิธีการนับจากการได้รับเงินค่าจ้าง เช่นได้รับค่าจ้างทุกก่อนวันสิ้นเดือน เราแจ้งการลาออกวันที่เงินค่าจ้างออก การลาออกเราจะมีผลให้สมบูรณ์เมื่อถึงวันรับค่าจ้างคราวถัดไปครับ
- หลัก การลาออกเป็นการแสดงเจตนาของลูกจ้างได้ฝ่ายเดียว ไม่จำต้องได้การอนุมัติจากนายจ้าง เมื่อถึงวันกำหนดลาออกที่แจ้งกับนายจ้าง การลาออกของคุณสมบูรณ์ตามกฏหมายแล้วครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :4/3/2553 18:12:37
อยากรบกวนปรีักษาคะ พอดีลาออกจากบริษัทเก่าและมีข้อตกลงว่าต้องแจ้วก่อน15วัน จึงแจ้งวันที่1เมษา ซึ่งจะมีผลการพ้นสภาพพนักงานวันที่16 เมษา บริษัทบอกว่าจะจ่ายค่าจ้าง ต้อง45วันถึงจะจ่ายค่าจ้างได้ เป็นตามนั้นหรือป่าวคะ
โดย :มะนาว
วัน/เวลา :29/5/2553 12:07:10
มิใช่ตามที่นายจ้างกล่าวอ้างนะครับ เพราะเมื่อคุณลาออกถูกต้องนายจ้างไม่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงเงินค่าจ้างคุณไว้ครับ ตามกฏหมายนายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างภายในกำหนด 3 วันหลังจากลาออกนะครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :30/5/2553 6:41:51
รบกวนสอบถามค่ะ พอดียื่นใบลาออกไปวันที่ 12 ตุลาคม ทำงานวันสุดท้ายคือวันที่ 12 พฤศจิกายน แต่ยังเหลือพักร้อน 10 วัน ถ้าใช้วันลาพักร้อนหมดทั้ง 10 วันเลย เมื่อถึงสิ้นเดือนยังจะได้เงินเดือนตามปกติมั้ยค่ะ
โดย :ลิลลี่
วัน/เวลา :20/10/2553 11:22:48
เงินค่าจ้างที่ได้ทำมาจนกระทั่งถึงวันใดนายจ้างก็จะต้องจ่ายถึงวันนั้นครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :23/10/2553 7:35:09
.
โดย :ร้านดอกไม้
วัน/เวลา :26/10/2553 17:53:30
.
โดย :ร้านดอกไม้
วัน/เวลา :26/10/2553 17:53:50
.
โดย :ร้านดอกไม้
วัน/เวลา :26/10/2553 17:54:08
.
โดย :ร้านดอกไม้
วัน/เวลา :26/10/2553 17:54:22
.
โดย :thailand flower
วัน/เวลา :26/10/2553 17:54:40
รบกวนถามค่ะว่า มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนมั้ยคะเกี่ยวกับการนำวันลาพักร้อนที่เหลืออยู่ มาคำนวณเป็นเงินค่าจ้างคืนกลับใก้แก่พนักงานซึ่งเป็นบ.เอกชน ตอนที่ลาออกน่ะค่ะ เพราะทางบริษัทเค้าจะไม่ให้น่ะค่ะ เลยอยากทราบข้อเท็จจริง หรือว่าขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละบริษัทคะ
โดย :มล
วัน/เวลา :2/12/2553 14:31:14
กฏหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 กำหนดไว้อย่างชัดเจนครับ บอกให้ฝ่ายบุคคลไปศึกษาดูให้ดี
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :4/12/2553 4:33:47
รบกวน ท่านทนายหน่อยนะครับ
-คือว่าหากผมลาออกจากงานเอง แล้วบริษัทมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำงานไว้ว่า บริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ สำหรับวันลาพักผ่อนประจำปีที่เหลือ ซึ่งพนักงานมีสิทธิลาได้แต่ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว
ข้อสงสัยนะครับ
-แบบ ข้อกำหนดดังกล่าวทำให้หากผมลาออกจะไม่สามารถขอให้บริษัทคิดวันลาพักร้อนเป็นค่าแรงได้ใช่หรือไม่
-และบริษัทกำหนดให้ ไม่สามารถสะสมวันลาพักร้อนได้ แต่ผมได้สิทธิหยุดลาพักร้อนปีละ 6 วัน ผมทำงานมาครบปี แล้วถ้าผมลาออก จะสามารถใช้สิทธิให้ บริษัท คิดวันลาพักร้อนเป็นค่าแรงให้ผมหลังจากผมลาออกแล้วได้หรือไม่ ครับ

ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับท่านทนาย
โดย :เสกสรร
วัน/เวลา :4/12/2553 14:41:50
ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับผมรออยู่ ขอบคุณนะครับ
โดย :เสกสรร
วัน/เวลา :11/12/2553 14:21:13
ถ้าพนักงานคนหนึ่งทำงานมา 5 ปี แล้วจะลาออกวันที่ 10 มกราคม 2554 แต่ในช่วงวันที่ 1-10 จะใช้สิทธิวันลาพักร้อนของปี 2554 มาหยุด 10 วันเลยจะได้หรือเปล่าคะ หรือจะต้องคิดตามสัดส่วนของวันทำงานคะ หรือจะไม่มีสิทธิได้สักวันเลยคะ ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
โดย :ปันปัน
วัน/เวลา :14/12/2553 21:51:19
ประการแรกต้องดูว่าวันพักร้อนของคุณยังคงมีอยู่หรือไม่จำนวนกี่วัน และสิทธิในระหว่างปีมีจำนวนกี่วัน เมื่อนำสิทธิทั้งสองประการมารวมกันคุณมีจำนวนวันพักร้อนเพียงพอเท่ากับวันลาหรือไม่
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :17/12/2553 5:31:43
อยากทราบว่าถ้าลาออกวันที่ 31 มีนาคม54 โดยยังไม่ได้ใช้สิทธิลาพักร้อน (สิทธิคือ ใน1ปี= 6 วัน )สามารถเรียกร้องเป็นเงินได้ทั้ง 6 วัน หรือไม่ รบกวนตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย :กรรณิการ์
วัน/เวลา :2/4/2554 13:12:13
กรณีที่ลาออกแต่สิทะิการพักร้อนของปีที่ล่วงมายังใช้วันพักร้อนไม่หมด ก็ยังคงมีสิทธิได้รับเป็นเงินค่าจ้างสำหรับวันพักร้อนที่เหลืออยู่ครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :4/4/2554 5:19:42
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com