สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
การทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการหยุดในวันหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์
(Reader : 1835)
ดิฉัน ทำงานเป็นพนักงานบัญชีร้านอาหาร เมื่อวันที่ 1 พ.ค.53 ดิฉันหยุดงานไป ครึ่งวัน ค่ะ แต่โดนหัก เงินไป 900.00 บาท ซึ่งเท่ากับ 3 แรง อยากทราบว่า ทางบริษัท มีสิทธิ์หักด้วยหรือ และดิฉันอยากทราบกฏหมายเกี่ยวกับงานบริการ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริการร้านอาหาร เช่นกฏระเบียบในการทำงานในวันหยุด การให้ค่าล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุดประจำปีที่กำหมายกำหนด 13 วัน ว่าต้องได้ค่าแรงเท่าไร เพราะมีความรู้สึกว่าบางครังโดนเอาเปรียบค่ะ
โดย : แก้มวัน/เวลา : 7/6/2553 9:48:17
ตอบ
-คุณหยุดงานคุณได้ลางานตามระเบียบหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่ลาหยุดไปเองโดยไม่ได้ลา คุณก็ควรจะต้องถูกหักเงินค่าจ้างเท่ากับระยะเวลาที่หยุดไปจริงเท่านั้น นายจ้างหักเกินไม่ได้ผิดกฏหมาย
- การทำงานในวันหยุดประเพณีนิยม ที่บริษัทประกาศไว้ 13 วัน ถ้านายจ้างให้คุณมาทำงานคุณก็ควรจะต้องได้รับค่าทำงานในวันหยุดจำนวน 2 เท่า ถ้าได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันแต่ถ้าได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนก็จะได้เพิ่มอีก 1 เท่า
-การทำงานล่วงเวลาในวันหยุดจะได้รับค่าล่วงเวลาจำนวน 3 เท่า แต่ถ้าล่วงเวลาในวันทำงานปกติจะได้รับเพียง 1.5 เท่า
พอจะเข้าใจแล้วนะ นายจ้างทำไม่ถูกต้องก็ควรไปร้องที่แรงงานเขตนะ จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ ขอให้โชคดี
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :7/6/2553 20:28:03
1.อยากทราบว่า ถ้าวันทำงา่นปกติ พนักงานที่มาทำงานไม่ครบ 8 ชม. พนักงานทีสิทธิได้รับค่า OT หรือไม่
2. ในกรณีที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานที่มาทำงานแล้วทำงานไม่ครบ 8 ชม. พนักงานสามารถได้รับค่า OT หรือไม่ ( หรือต้องทำงานให้ครบ 8 ชม. ก่อนจึงจะได้รับ ค่า OT)
3.ในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตกฤษ์ พนักงานรายวันจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่า (ช่วงเวลา 8.00-17.00 น.) และช่วงเวลาจาก 17.00 น. จะได้รับค่า OT ที่เท่า และถ้าพนักงานทำงานไม่ครบ 8 ชม. พนักงานมีสิทธิไดรับค่า OT หรือไม่
โดย :เสาวลักษณ์
วัน/เวลา :29/7/2556 10:31:06
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
tanaypod.com