สวัสดีครับ...ทุกท่าน
เวบไซต์ของเราได้มีการปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับการเข้าชมทางโทรศัพท์มือถือได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับสมาชิกเดิมที่เข้าชมจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหา ทนายจะนำบทความใหม่ๆ ในทุกๆด้านของแรงงานออนไลน์ให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ
หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงงานต้องการคำปรึกษา สามารถปรึกษาได้ทันทีที่ ทนายป๊อดทนายแรงงานจะตอบคำถามข้อข้องใจของทุกท่านอย่างรวดเร็ว ที่ App.

Line ID : Chairat662 หรือ Skype : tanaypod


บทความคุ้มครองแรงงาน

พฤติการณ์อย่างไรถือเป็นจงใจไม่จ่ายเงินชดเชย

ถ้าจะขยายอายุเกษียณของพนักงานควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

ออกหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลบังคับตามกฏหมาย?

คำว่าเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญกับนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร

คำวินิจฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

สัญญาจ้างลูกจ้างของโรงเรียนเอกชนเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่........

คำวินิจฉัยที่19/2555

 คำวินิจฉัยที่19/2555

ผู้บริหารมีฐานะเป็นพนักงานวิสาหกิจหรือไม่

คำวินิจฉัยที่11/2555

คำวินิจฉัยที่11/2555

คำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน

คำวินิจฉัยที่10/2555

คำวินิจฉัยที่10/2555

นายจ้างกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง

รวมฎีกาคุ้มครองแรงงาน

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

เลิกจ้างเพราะผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่...

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายหนึ่งให้ได้เปรียบผู้รับจ้างอีกรายหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2559

ลูกจ้างกับลูกจ้างกระทำอานาจาร ทำร้ายร่างกายนอกบริเวณโรงงาน ถือว่ากระทำผิดร้ายแรงงานหรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18406 - 18412/2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18406 - 18412/2557

การคุ้มครองแรงงานครูใหญ่และครูสำหรับนายจ้างซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนอยู่ในบังคับกฏหมายใด....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8509/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8509/2559

เหตุสุดวิสัยที่เป็นเหตุให้นายจ้างต้องหยุดกิจการนั้นจะต้องเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติได้โดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่...

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9202/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9202/2559

สัญญาจ้างนักฟุตบอลอาชีพเป็นสัญญาจ้างแรงงานใช่หรือไม่......

อ่านต่อ »

รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

อ่านต่อ »

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

อ่านต่อ »

รวมฎีกาแรงงานสัมพันธ์

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

ลูกจ้างกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานสถานหนักในรอบปีการทำงานที่จะจ่ายเงินโบนัส นายจ้างไม่จ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้าง...

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

การกระทำอย่างไรที่ถือว่ากรรมการลูกจ้างประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างที่ดีและท้าทายต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยว....

คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

อะไรคือเหตุผลความจำเป็น และความเหมาะพอเพียงที่จะเลิกจ้าง....

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

เงินโบนัสเป็นสภาพการจ้าง เมื่อลูกจ้างกระทำความผิด......

เกร็ดความรู้แรงงาน

วันหยุดตามกฎหมาย

วันหยุดตามกฎหมาย

ลูกจ้างทำงานในวันหยุด..เว้นแต่

ลูกจ้างทำงานในวันหยุด..เว้นแต่

ค่าจ้าง

ค่าจ้าง

เว็บบอร์ด

Q030462 
 6/9/2015 3:16:19 PM

Q312941 
Mel
 7/5/2024 10:26:47 AM

Q312616 
 6/23/2024 5:23:08 PM

Q312614 
 6/23/2024 5:22:28 PM

Q312613 
 6/23/2024 5:21:55 PM