ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

 

 ในคราวนี้ทนายขออธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ขึ้น ว่า " ข้อเรียกร้อง " คือ รายละเอียดที่บอกถึงความต้องให้มีการกำหนดการสภาพการจ้าง การต้องการให้มีการแก้ไข ปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ฝ่ายลูกจ้างหรือนายจ้างได้เสนอความต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้เจรจาต่อรอง หาทางเพื่อจัดทำเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อไป ทนายขอยกตัวอย่างของข้อเรียกร้องเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางดังนี้ ลูกจ้างต้องการได้รับค่าจ้างเพิ่ม ลูกจ้างต้องการให้นายจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน นายจ้างต้องการเปลี่ยนปแลงเวลาทำงานลูกจ้างเป็นต้น เท่าที่ได้อธิบายมาแล้วพอจะทราบถึงความหมายของข้อเรียกร้องแล้วนะครับ ในคราวต่อไปทนายจะได้กล่าวถึง วิธีการจัดทำข้อเรียกร้องว่ามีแบบฟอร์มอย่างไร?หรือไม่? และข้อเรียกร้องจะมีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายจะต้องดำเนินการอย่างไร ? สำหรังคราวนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ

 

จาก ทนายป๊อด 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

อ่านต่อ »

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

อ่านต่อ »

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น

AmazingCounters.com

Copyright © tanaypod.com  2023